Tin mới new

(13:47 - 30/09/2022)

Công ty Điện lực Bạc Liêu tổ chức tập huấn nội bộ công tác đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia mới

  Ngày 16/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã vận hành...

(13:43 - 30/09/2022)

Đào tạo công tác quản lý và bảo vệ môi trường

  Vào ngày 29/9/2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tổ...

(07:10 - 30/09/2022)

Điện lực Hòa Bình thực hiện tăng cường công suất trạm biến áp công cộng nhằm đáp ứng các phụ tải khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện

  Điện lực Hòa Bình là Đơn vị trực thuộc Công ty...

(08:04 - 29/09/2022)

Thông báo Kết quả thi tuyển dụng lao động vào làm việc trong Công ty Điện lực Bạc Liêu năm 2022

(17:00 - 27/09/2022)

Công ty Điện lực Bạc Liêu tổ chức tập huấn hóa đơn điện tử

  Ngày 01/7/2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu chính thức...

(16:53 - 23/09/2022)

Công ty Điện lực Bạc Liêu huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho người lao động

  Ngày 21 và 22/9/2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu phối hợp...

(10:07 - 22/09/2022)

Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải...

(13:44 - 19/09/2022)

Công ty Điện lực Bạc Liêu đóng điện vận hành Công trình Lắp MBA T2 – 40MVA TBA 110kV Đông Hải

  Lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/9/2022, Công ty Điện lực Bạc...