Tin mới new

(16:17 - 30/05/2022)

TBMT: Tư vấn Quản lý dự án các công trình kiến trúc năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:05 - 24/05/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Xây lắp công trình xây dựng Nhà làm việc Điện lực Vĩnh Lợi

(08:10 - 19/05/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình lưới điện 22kV năm 2021 - đợt 2

(07:13 - 04/05/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Xây lắp công trình xây dựng Nhà làm việc Điện lực Hòa Bình

(13:11 - 22/04/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

(15:23 - 18/04/2022)

TBMT: Xây lắp công trình Sơn lại hàng rào và nhà làm việc Điện lực Hồng Dân, thuộc công trình: Sơn lại hàng rào và nhà làm việc Điện lực Hồng Dân

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(10:54 - 07/04/2022)

TBMT: Gói thầu số 1: Mua sắm Phụ kiện lưới điện và dây cáp điện các loại; Gói thầu số 2: Mua sắm sứ cách điện các loại; Gói thầu số 3: Mua sắm Trụ điện, đà cản và đế neo các loại

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(10:53 - 07/04/2022)

TBMT: Gói thầu số 6: Mua sắm Dụng cụ PCCC cho trạm 110kV; Gói thầu: Mua sắm dụng cụ an toàn, đồ nghề, thi công, PCCC và phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...