Tin mới new

(16:11 - 04/04/2022)

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 1

(17:13 - 30/03/2022)

Kết quả lựa chọn nhà thầu

(09:07 - 28/03/2022)

TBMT: Gói thầu số 10: Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV Đông Hải

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(17:15 - 22/03/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

(17:12 - 22/03/2022)

TBMT: Gói thầu số 6: Mua sắm sứ cách điện các loại năm 2022; Gói thầu: Mua sắm Dây cáp điều khiển để lắp đặt bộ tập trung (DCU) phục vụ công tác đo ghi từ xa

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(10:48 - 05/03/2022)

TBMT: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình lưới điện 22kV năm 2021 – đợt 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:19 - 04/03/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Xây dựng Nhà làm việc Điện lực Vĩnh Lợi

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:21 - 03/03/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Xây dựng Nhà làm việc Điện lực Hòa Bình

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...