Tin mới new

(07:27 - 17/02/2022)

TCBC: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 02/2022

  Khép lại năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã...

(15:17 - 11/02/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(15:24 - 17/01/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch...

(09:00 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(16:33 - 08/11/2021)

TCBC-Công ty Điện lực Bạc Liêu: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021

  Trong tháng 10 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(07:28 - 12/10/2021)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2021

  Trong tháng 9 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(14:24 - 11/10/2021)

TCBC: TIÊU THỤ ĐIỆN QUÝ III CỦA TOÀN QUỐC VÀ MIỀN NAM ĐỀU GIẢM MẠNH SO VỚI QUÝ II VÀ CÙNG KỲ NĂM 2020

  Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, do ảnh hưởng của diễn...

(14:22 - 11/10/2021)

TCBC-EVN: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10/2021

  Trong tháng 9 năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục thực...