Tin mới new

(09:39 - 24/08/2022)

Bồi dưỡng Văn hóa doanh nghiệp EVN năm 2022 và văn hóa ứng xử cho CNVC-LĐ

  Nhằm triển khai Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban...

(07:59 - 27/07/2022)

Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

(07:42 - 27/07/2022)

Ba tôi – Người thương binh

(07:22 - 19/07/2022)

Toàn thể Công nhân viên chức lao động Công ty Điện lực Bạc Liêu noi theo gương Bác Hồ

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyến khích và...

(16:50 - 18/07/2022)

Công ty Điện lực Bạc Liêu hỗ trợ vốn sản xuất và con giống cho hộ nghèo tại phường Hộ Phòng

  Nhằm góp phần thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng...

(13:37 - 14/06/2022)

Tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực Điện lực tại huyện Phước Long

  Để giúp cơ quan, đơn vị, tổ chức, khách hàng sử dụng điện...

(16:54 - 23/05/2022)

Hành động thiết thực vì Người lao động

  Thời gian qua, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở...

(16:11 - 04/05/2022)

Phòng Kinh doanh – Hành trình 25 năm!

  Phòng Kinh doanh và Điện nông thôn được thành lập từ...