Tin mới new

(17:09 - 04/01/2022)

TBMT: Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại năm 2022; Gói thầu số 3: Mua sắm hộp công tơ các loại năm 2022; Gói thầu số 5: Mua sắm cáp Muller các loại cho công tác mắc dây đặt điện năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:40 - 31/12/2021)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(20:18 - 11/12/2021)

TBMT: Gói thầu số 3: Sửa chữa xe ô tô FORD RANGER biển số 94C-053.77, xe ô tô FORD biển số 94A-050.63

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:06 - 03/12/2021)

TBMT: Mua sắm phụ kiện và thiết bị các loại

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(14:39 - 03/12/2021)

TBMT: Gói thầu số 4: Mua sắm cáp Duplex các loại cho công tác mắc dây đặt điện năm 2022; Gói thầu số 9: Mua sắm dây cáp điện các loại cho công tác mắc dây đặt điện, dự phòng xử lý sự cố, SCTX năm 2022; Gói thầu số 7: Mua sắm trụ điện và đà cản các loại năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:59 - 02/12/2021)

TBMT: Gói thầu số 1: Sửa chữa xe KIA biển số 94C-055.06, xe tải KIA biển số 94C-057.30 và xe tải KIA biển số 94C-054.81; Gói thầu số 2: Sửa chữa xe tải SUZUKI biển số 94C-021.14, xe tải SUZUKI biển số 94C-020.79

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:09 - 25/11/2021)

TBMT: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm nón bảo hiểm trang bị cho CNVC-LĐ của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:37 - 23/11/2021)

TBMT: Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ 6 tháng đầu năm 2022 cho Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...