Tin mới new

(15:40 - 18/09/2021)

TCBC-EVN: TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC VÀ MIỀN NAM TIẾP TỤC GIẢM THẤP TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 9/2021

  Trong 2 tuần đầu tháng 9/2021, nhiều tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện...

(15:34 - 18/09/2021)

TCBC-EVN SPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 9-2021

 Đến Tháng 8/2021, miền Nam còn ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid -19, mức...

(11:29 - 10/09/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2021

  Trong tháng 8 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(09:40 - 10/09/2021)

TCBC-EVN: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09/2021

  Trong tháng 8 năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực...

(16:59 - 09/09/2021)

Hỗ trợ giá bán điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

(11:25 - 07/09/2021)

TCBC: THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TRONG THÁNG 8/2021

  Như EVN đã thông tin, đến đầu tháng 8/2021 đã có...

(19:39 - 29/08/2021)

TCBC: EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,...

(19:33 - 29/08/2021)

TCBC: Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu...