Tin mới new

(13:21 - 03/03/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Xây dựng Nhà làm việc Điện lực Hòa Bình

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:17 - 02/03/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu công tơ từ xa qua thiết bị modem năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:44 - 02/03/2022)

Thông báo hủy thầu - gói thầu số 4: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực xã Tân Phong, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2021

(17:13 - 23/02/2022)

Kết quả lựa chọn nhà thầu

(07:07 - 15/02/2022)

TBMT: Gói thầu Sửa chữa sân thượng nhà làm việc Điện lực Giá Rai

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(11:03 - 14/02/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Quản lý dự án công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 1

(11:01 - 14/02/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 1

(10:59 - 14/02/2022)

TBMT: Gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2022 của Công ty Điện lực Bạc Liêu, thuộc dự án: Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2022 của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...