Tin mới new

(07:10 - 19/11/2021)

TBMT: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:53 - 15/11/2021)

TBMT: Gói thầu số 5: Quản lý dự án công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:50 - 15/11/2021)

TBMT: Gói thầu Mua sắm thiết bị thí nghiệm năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:15 - 03/11/2021)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực xã Tân Phong, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2021

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:56 - 02/11/2021)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực xã Phong Thạnh A, xã Tân Phong, xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2021

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:33 - 02/11/2021)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm Sứ cách điện các loại; Mua sắm Trụ điện, đà cản và đế neo các loại; Mua sắm dây cáp điện các loại; Mua sắm thiết bị đóng cắt trung, hạ thế các loại

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(17:11 - 01/11/2021)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2021

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:20 - 28/10/2021)

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản