Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 08:57 | 21/11/2014

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Điện lực- an toàn đập thuỷ điện - sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lực tiết kiệm và hiệu quả. Theo Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục và thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà không phải là tội phạm, cụ thể:

- Các hình thức xử phạt:

+ Cảnh cáo

+ Phạt tiền: Đối với tổ chức hoặc đơn vị bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

- Các hành vi vi phạm:

  • Vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền Đơn vị điện lực từ 1.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với các trường hợp như: không thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực được cấp phép; Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày kể từ khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở; Không báo cáo với cơ quan cấp giấy phép chậm nhất 60 ngày trước khi ngừng hoạt động điện lực; không gửi báo cáo tài chính hàng năm; Giấy phép hoạt động điện lực đã hết thời hạn sử dụng; Tự ý sửa chữa làm sai lệch nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động điện lực; cho thuê mượn Giấy phép hoạt động điện lực…. Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị điện lực vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

  • Vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với các trường hợp như: Hành vi cản trở tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, thi công công trình điện;lắp đặt, sửa chữa, di dời công trình điện mà không thỏa thuận với chủ tài sản công trình điện hoặc đơn vị quản lý; vận hành công trình điện, lắp đặt và đưa vào vận hành các vật tư, thiết bị điện không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khởi công xây dựng công trình điện không có trong quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt... Ngoài các hình thức xử phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả(buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, thay thế, lắp đặt các vật tư, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật).

  • Vi phạm các quy định về phân phối điện

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 40.000.000 đồngđối với các trường hợp như:Tháo, lắp thiết bị đo đếm trên lưới điện khi không được giao nhiệm vụ;không có biên bản treo tháo khi lắp đặt, thay thế thiết bị đo đếm điện;không có thẻ nghiệp vụ mà hiệu chỉnh thiết bị đo đếm trên lưới điện;không có Giấy chứng nhận kiểm định hoặc tem kiểm định;không hoàn thành kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế thiết bị đo đếm điện;không tiến hành xử lý sự cố trong thời hạn 02 giờ kể từ khi phát hiện hoặc nhận được thông báo của bên mua điện về sự cố lưới điện, mà không có lý do chính đáng;ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện không đúng nội dung đã thông báo; ngừng cung cấp điện vì sự cố kỹ thuật do vi phạm quy trình vận hành hoặc do thiết bị không được thí nghiệm, kiểm định theo quy định... Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị phân phối điện còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

  • Vi phạm các quy định về bán lẻ điện

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 60.000.000 đồng đồngđối với các trường hợp như: hành vi kiểm tra tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhưng không xuất trình thẻ Kiểm tra viên điện lực;không niêm yết công khai tại các địa điểm giao dịch mua bán điện các quy định của pháp luật về biểu giá điện;không ký hợp đồng mua bán điện sau 07 ngày làm việc; cản trở người thi hành công vụ đến kiểm tra, thanh tra việc mua bán điện;ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện mà không thông báo; lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi... Ngoài hình thức xử phạt chính, Đơn vị bán lẻ điện còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

  • Vi phạm các quy định về sử dụng điện

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối cá nhân và tổ chức từ 500.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với các trường hợp như: cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện; vô ý gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện; tự ý cấp điện cho tổ chức, cá nhân bị ngừng cấp điện do vi phạm các quy định về sử dụng điện; vi phạm pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường; gây hư hại, tự ý di chuyển hệ thống đo đếm điện; hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức và trường hợp trộm cắp điện từ 20.000 kWh trở lên được chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại.

  • Vi phạm quy định về an toàn điện

Phạt tiền tổ chức, cá nhân từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với các trường hợp như: Vào trạm điện hoặc trèo lên cột điện khi không có nhiệm vụ; trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện; thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện; sử dụng bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; không đặt biển báo, tín hiệu an toàn về điện cho lưới điện, nhà máy điện theo quy định; không có phiếu công tác hoặc lệnh công tác khi làm những công việc phải thực hiện theo phiếu công tác, lệnh công tác; không ban hành đầy đủ quy trình, nội quy về an toàn điện theo quy định... Ngoài hình thức xử phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện dùng để thực hiện hành vi vi phạm và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định này có hiệu lực ngày 01/12/2013 và thay thế Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực và Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Phạm Văn Thanh


TIN LIÊN QUAN

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022