Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 02:40 | 25/11/2014

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Tên văn bản

Xem file đầy đủ

Thay thế

1

33/2014/TT-BCT

10/10/2014

25/11/2014

Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Tải ở đây

 

2

31/2014/TT-BCT

02/10/2014

18/11/2014

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Tải ở đây

TT 03/2010/TT-BCT ngày 22/01/2010 và QĐ 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/9/2006

3

8474/QĐ-BCT

23/09/2014

25/9/2014

Quyết định Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Tải ở đây

 

4

28/2014/TT-BCT

15/09/2014

05/11/2014

Thông tư quy định quy trình xử lý hệ thống điện quốc gia

Tải ở đây

QĐ 13/2007/QĐ-BCN ngày 13/3/2007

5

25/2014/TT-BCT

06/08/2014

25/9/2014

Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Tải ở đây

QĐ 08/2007/QĐ-BCN ngày 30/01/2007

6

19/2014/TT-BCT

18/06/2014

05/8/2014

Thông tư ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Tải ở đây

QĐ 08/2006/QĐ-BCN ngày 12/4/2006

7

4887/QĐ-BCT

30/05/2014

01/6/2014

Quyết định quy định về giá bán điện

Tải ở đây

 

8

16/2014/TT-BCT

29/05/2014

01/6/2014

Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện

Tải ở đây

TT 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013

9

15/2014/TT-BCT

28/05/2014

10/12/2014

Thông tư Quy định về mua, bán công suất phản kháng

Tải ở đây

TT 07/2006/TT-BCN ngày 27/10/2006

10

14/2014/TT-BCT

26/05/2014

15/7/2014

Thông tư Quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực

Tải ở đây

TT 27/2011/TT-BCT ngày 19/7/2011

11

28/2014/QĐ-TTg

07/04/2014

01/6/2014

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Tải ở đây

QĐ 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011

12

12/2014/TT-BCT

31/03/2014

15/5/2014

Thông tư quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân

Tải ở đây

 

13

14/2014/NĐ-CP

26/02/2014

15/4/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Tải ở đây

NĐ 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 và NĐ 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009

14

43/2013/TT-BCT

31/12/2013

15/02/2014

Thông tư quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực

Tải ở đây

QĐ 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005

15

80/QĐ-ĐTĐL

30/12/2013

30/12/2013

Quyết định ban hành Quy trình mô phỏng thị trường điện

Tải ở đây

QĐ 21/QĐ-ĐTĐL ngày 30/3/2012

16

32/2013/TTLT-BCT-BTC

04/12/2013

20/01/2014

Thông tư hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn

Tải ở đây

TTLT 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010

17

69/2013/QĐ-TTg

19/11/2013

10/01/2014

Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Tải ở đây

QĐ 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011

18

30/2013/TT-BCT

14/11/2013

25/12/2013

Thông tư quy định về điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện

Tải ở đây

QĐ 39/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005

19

2165/QĐ-TTg

11/11/2013

11/11/2013

Quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015

Tải ở đây

 

20

27/2013/TT-BCT

31/10/2013

15/12/2013

Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Tải ở đây

QĐ 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 và QĐ 12/2007/QĐ-BCN ngày 06/3/2007 và TT 11/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011

21

25/2013/TT-BCT

29/10/2013

15/12/2013

Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Tải ở đây

QĐ 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 và QĐ 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008

22

137/2013/NĐ-CP

21/10/2013

10/12/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Tải ở đây

NĐ 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005

23

134/2013/NĐ-CP

17/10/2013

01/12/2013

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, tiết kiệm năng lượng an toàn và hiệu quả

Tải ở đây

NĐ 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 và NĐ 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011

24

14/QĐ-ĐTĐL

02/05/2013

02/5/2013

Quyet dinh ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia

Tải ở đây

 

25

07/2013/QĐ-ĐTĐL

14/03/2013

14/3/2013

Quyết định ban hành Quy trình dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia

Tải ở đây

 

26

08/QĐ-ĐTĐL

14/03/2013

14/3/2013

Quyết định Ban hành Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải

Tải ở đây

 

27

 

12/12/2012

 

Luật Điện lực hợp nhất

Tải ở đây

 

28

24/2012/QH13

20/11/2012

01/7/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Tải ở đây

 

29

34/2011/TT-BCT

07/09/2011

24/10/2011

Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ hống điện quốc gia thiếu nguồn điện

Tải ở đây

 

30

31/2011/TT-BCT

19/08/2011

01/9/2011

Quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản

Tải ở đây

 

31

1208/QĐ-TTg

21/07/2011

21/7/2011

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2011-2020 có xét đến năm 2030

Tải ở đây

 

32

27/2011/TT-BCT

19/07/2011

03/9/2011

Quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực.

Tải ở đây

 

33

32/2010/TT-BCT

30/07/2010

15/9/2010

Thông tư quy định hệ thống điện phân phối

Tải ở đây

QĐ 37/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006

34

975/QĐ-TTg

25/06/2010

25/6/2010

Quyết định chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Tải ở đây

 

35

50/2010/QH

17/06/2010

01/01/2011

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tải ở đây

 

36

11/2010/CT-BCT

15/03/2010

15/3/2010

Chỉ thị về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở

Tải ở đây

 

37

09/2010/TT-BCT

03/03/2010

18/4/2010

Thông tư quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia

Tải ở đây

Điều 58,60,62,64,66 của QĐ 56/2001/QĐ-BCN ngày 26/11/2001

38

34/2006/QĐ-BCN

13/09/2006

11/10/2006

Quyết định ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

Tải ở đây

QĐ 41/2001/QĐ-BCN ngày 30/8/2001

39

2358/QĐ-BCN

29/08/2006

29/8/2006

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện

Tải ở đây

 

40

19/2006/QĐ-BCN

11/07/2006

11/7/2006

Quyết định ban hành Quy phạm trang bị điện

Tải ở đây

507/ĐL/KT ngày 22 tháng 12 năm 1984


TIN LIÊN QUAN

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022