Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:01 | 21/11/2014

Thông tư chi tiết một số nội dung về an toàn điện

1. Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Ngày 02/10/2014 Bộ Công thương ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, bao gồm:

Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn cho người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng, điều độ viên, vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Nối đất nhà ở, công trình có kết cấu kim loại trong và liền kề hàng lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

Phân loại biển báo an toàn (Biển cấm, biển cảnh báo và biển chỉ dẫn) và đặt biển báo an toàn;

Thoả thuận khi xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không, chế độ báo cáo tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Thông tư này có hiệu lực ngày 18/11/2014 thay thế Thông tư 03/2010/TT-BCT ngày 22/11/2010 quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/9/2006 quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn.

Phạm Văn Thanh


TIN LIÊN QUAN

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022