Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:44 | 05/10/2015

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

TT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Tên văn bản

Xem file đầy đủ

Thay thế

1

số 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

17/8/2015

05/10/2015

Thông tư liên tịch:Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

Tải ở đây

Ban hành mới

2

số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

21/8/2015

10/10/2015

Thông tư liên tịch: Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe

Tải ở đây

Các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe áp dụng cho người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định 4132/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.


TIN LIÊN QUAN

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

(17:03 - 27/09/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ