Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 09:00 | 29/08/2016

Nghị định 80/2016/NĐ-CP của Chính phủ


         Nghị định 80/2016/NĐ-CP của Chính phủ: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Trẻ dưới 15 tuổi được mở tài khoản thanh toán

         Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt.

         Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, để được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, ngoài việc phải đáp ứng các quy định hiện hành, các tổ chức không phải là ngân hàng còn phải được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan nếu cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử hoặc phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để thực hiện chuyển mạch và xử lý bù trừ các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nếu hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng…

          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...