Tin tức & hoạt động

PCTT & TKCN

Đăng bởi | 13:44 | 08/06/2022

Danh bạ điện thoại Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Điện lực Bạc Liêu

   Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-PCBL ngày 13/9/2022 của Công ty Điện lực Bạc Liêu về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).
  Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo số điện thoại của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ban chỉ

huy

PCTT&

TKCN

Số điện thọai

Email

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

I Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu (0291) 2210270 khatt.bl@evnspc.vn
II BCH PCTT&TKCN tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

1

Trần Quyền Dự

Giám đốc

Trưởng ban

 

0963.892170 0913.892170

 

 

2

Trần Trọng Tâm

Phó Giám đốc Kỹ thuật

Phó ban TT

 

0962.520765 0915.520765

 

 
3 Nguyễn Minh Chánh Phó Giám đốc ĐTXD Phó ban  

0963.990554

0913.892758

   

4

Trần Hữu Khoa

Phó Giám đốc KD, Chủ tịch CĐCS

Phó ban

 

0969.955345 0918.950345

 

 

5

Trương Thành Khả

Trưởng phòng An toàn

Thành viên TT

(0291)2210218

0919.966346
0963.002346
   

6

Phạm Minh Phú

Trưởng phòng Kỹ thuật

Thành viên

(0291)2210290

0913.990776

   

7

Phan Tấn Khởi

Trưởng phòng Điều độ

Thành viên

(0291)2210212

0966.111136 0918.483367

   

8

Lê Thành Tín

Phó phòng KHVT

Thành viên

(0291)2210216

0963.636000

   

9

Huỳnh Tuấn Mỹ

Trưởng phòng VTCNTT

Thành viên

(0291)2210201

0963.092093 0919.747749

   

10

Nguyễn Thị Bích Huyền

Trưởng phòng KTTTPC

Thành viên

(0291)2210209

0963.096098    

11

Phùng Minh Đức

Chánh Văn phòng

Thành viên

(0291)2242455

0963.200211 0919.212344

   

12

Quách Thành Minh

ĐT. Đội QLVHLĐCT

Thành viên

(0291)3752024

0963.763024

0913.893400

   

13

Nguyễn Minh Hòa

Giám đốc ĐL TP. Bạc Liêu

Thành viên

(0291)2210231

0962.521369 0914.533369

   

14

Trần Hữu Khương

Giám đốc ĐL Vĩnh Lợi

Thành viên

(0291)2217222

0963.868698 0919.727477

   

15

Nguyễn Minh Đương

Giám đốc ĐL Hòa Bình

Thành viên

(0291)2217902

0963.728942 0918.213232

   

16

Võ Minh Tân

Giám đốc ĐL Phước Long

Thành viên

(0291)2215700

0962.520709 0919.196119

   

17

Huỳnh Văn Cầu

Giám đốc ĐL Hồng Dân

Thành viên

(0291)2214700

0963.720665 0913.990612

   

18

Huỳnh Tấn Đức

Giám đốc ĐL Giá Rai

Thành viên

(0291)2212705

0963.635763 0918.635763

   

19

Trần Chí Cường

PGĐ phụ trách ĐL Đông Hải

Thành viên

(0291)2213872

0965.459494

   

Ghi chú: Thông báo này thay thế thông báo số 3002/TB-PCBL ngày 08/6/2022 của Công ty Điện lực Bạc Liêu.


TIN LIÊN QUAN

(13:24 - 20/06/2022)

Công ty Điện lực Bạc Liêu tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khu vực 4

  Ngày 15/6/2022, Đoàn công tác Ban chỉ huy (BCH) phòng...

(13:44 - 08/06/2022)

Danh bạ điện thoại Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Điện lực Bạc Liêu

   Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-PCBL ngày 13/9/2022 của Công ty Điện...

(07:19 - 25/05/2022)

Điện lực Hòa Bình tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN năm 2022

  Vào ngày 20/5/2022, Điện lực Hòa Bình tổ chức diễn tập phương án...

(16:50 - 13/05/2022)

Điện lực Vĩnh Lợi tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN năm 2022

  Vào ngày 12/5/2022, Điện lực Vĩnh Lợi tổ chức diễn tập phương án...

(13:30 - 14/10/2021)

Công ty Điện lực Bạc Liêu hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2021

  Thiên tai còn được gọi là thảm họa thiên nhiên...

(09:02 - 28/06/2021)

Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN)...

(10:18 - 26/05/2021)

Điện lực Phước Long diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

  Vào ngày 25 tháng 5 năm 2021, Điện lực Phước Long tổ chức buổi diễn tập phòng chống...

(07:20 - 24/05/2021)

Điện lực Vĩnh Lợi tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN năm 2021

  Vào ngày 20/5/2021, kết hợp với công tác sửa chữa lớn, Điện lực Vĩnh Lợi tổ chức diễn...

(08:58 - 31/03/2021)

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếu cứu nạn

          Sáng ngày 26/3/2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu - trưởng Ban Chỉ...

(16:27 - 26/10/2020)

Thông báo về việc đề phòng tai nạn điện trong mùa mưa bão

  Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-EVN ngày 22/11/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc...