Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 13:34 | 16/08/2017

Quyết định 2719/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

        Quyết định 2719/QĐ-BCT của Bộ Công Thương: về việc quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017
        Khung giá bán buôn điện của EVN năm 2017

        Quyết định này quy định mức giá bán buôn điện cho Tổng công ty Điện lực Miền Bắc dao động từ 1.117 đồng/kWh - 1.173 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực Miền Nam từ 1.316 đồng/kWh - 1.348 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực Miền Trung từ 1.139 đồng/kWh - 1.209 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực Hà Nội từ 1.358 đồng/kWh - 1.414 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh từ 1.506 đồng/kWh - 1.551 đồng/kWh.


        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...