Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 13:54 | 16/08/2017

Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

        Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ
        Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

        Theo hướng dẫn của Thông tư này, từ 01/07/2017, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng được tăng thêm 7,44% so với mức tại tháng 06/2017.
        Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 07/2017 bằng mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 06/2017 nhân (x) với 1,0744.
        Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/08/2017. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...