Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 08:21 | 20/08/2019

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu 07 tháng đầu năm 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 7 năm 2019:
1.1. Về tình hình cung cấp điện:

  Trong 7 tháng đầu năm 2019, được sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng công ty), sự hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ban ngành của địa phương, Công ty đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho tất cả các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.
1.2. Độ tin cậy cung cấp điện: 
  Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 194,99/287,81 phút (đạt kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,0702/1,46 lần (đạt kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,9822/4,43 lần/khách hàng (đạt kế hoạch).
1.3. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng diện:
  Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, Công ty phát triển được 5.506 khách hàng mới (trong đó: số khách hàng tăng thêm do xóa hộ câu phụ là 884 khách hàng).
* Điện nông thôn: 
  Tỷ lệ hộ dân có điện là 224.903 hộ/226.183 hộ, đạt tỷ lệ 99,43%, trong đó: Số hộ dân có điện kế chính là 219.124 hộ; số hộ dân có điện kế phụ 5.779 hộ, chiếm 2,8%.
1.4. Về tiết kiệm điện:
  Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019 tiết kiệm được 12.438.127 kW.h, đạt 78,23% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2019 (15.900.000 kW.h).
1.5. Chỉ số tiếp cận điện năng:
  - Đối với khách hàng mua điện hạ áp: Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, Công ty phát triển được 5.454 khách hàng, trong đó có 4.350 khách hàng sinh hoạt và 1.104 khách hàng ngoài sinh hoạt. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt: Khu vực thành phố, thị trấn, thị xã là 2,776 ngày/khách hàng; khu vực nông thôn 3,798 ngày/khách hàng; khách hàng ngoài sinh hoạt 3,973 ngày/khách hàng.
  - Đối với khách hàng mua điện trung áp: Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, toàn Công ty phát triển mới 52 khách hàng trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình là 3,638 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,381 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2018 (4,019 ngày/khách hàng), đạt kế hoạch Tổng công ty giao.
1.6. Về công trình sửa chữa lớn:
  - Tổng công ty giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 cho Công ty Điện lực Bạc Liêu là 22 công trình với tổng giá trị là 30,871 tỷ đồng (trong đó: lưới điện 22kV là 23,871 tỷ đồng; lưới điện 110kV là 7 tỷ đồng).
  - Tình hình thực hiện: Đến 26/7/2019
  + Lưới điện 22kV: 01 công trình đã thực hiện, 19 công trình đang thực hiện. 
  + Lưới điện 110kV: 02 công trình đang lập thủ tục tư vấn thiết kế.
  - Giá trị thực hiện lưới điện 22kV đến 26/7/2019 là 21,612/23,871 tỷ đồng, đạt 90,54% kế hoạch.
1.7. Về công trình đầu tư xây dựng:
  - Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 là 36 công trình với tổng số vốn là 119,148 tỷ đồng.
  - Tình hình thực hiện: Đến 31/7/2019, có 11 công trình đã thực hiện, 25 công trình đang thực hiện (trong đó: 15 công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2019, 10 công trình dự kiến chuyển tiếp qua năm 2020).
2. Nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2019:
2.1. Về công tác cung cấp điện: 

  - Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện; đồng thời có sự phối hợp tốt giữa Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế và các Điện lực trực thuộc nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.
  - Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện năm 2019.
2.2. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:
  - Triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương tại các khu vực thành phố, thị xã, thị trấn;
  - Triển khai áp dụng thí điểm 01 cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.
Điện thoại: 0291.2210270        Fax: 0291.3824200
Địa chỉ: số 07 Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Website: pcbaclieu.evnspc.vn        Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:37 - 17/05/2023)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2023

(07:35 - 17/05/2023)

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA ĐỐI MẶT NHIỀU KHÓ KHĂN KHI THỜI TIẾT NẮNG NÓNG GAY GẮT KÉO DÀI TRÊN DIỆN RỘNG

        Qua theo dõi về tình hình vận...

(07:35 - 17/05/2023)

TCBC: MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN: CĂNG THẲNG CUNG ỨNG ĐIỆN CÁC THÁNG MÙA KHÔ

        Ngày 13/5/2023, Thủ tướng Chính phủ...

(09:13 - 12/09/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(17:58 - 26/07/2022)

TCBC-EVN: KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:24 - 17/01/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch...

(09:00 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(19:39 - 29/08/2021)

TCBC: EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,...

(19:33 - 29/08/2021)

TCBC: Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu...

(10:09 - 03/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện lần 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang có...