Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:17 | 28/05/2020

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2020

  1. Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa. Hiệu lực: 01/06/2020.

  2. Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Hiệu lực: 01/06/2020.

  Lưu ý: Việc cưỡng chế thi hành án đối với phạm nhân thương mại bằng hình thức kê biên tài sản sẽ không được áp dụng đối với 04 loại tài sản. Cụ thể bao gồm: thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động (NLĐ), lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho NLĐ; nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác không dùng để kinh doanh; phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh…

  Việc kê biên tài sản phải được tiến hành vào ban ngày, từ 08 giờ đến 17 giờ, trừ các ngày nghỉ, ngày lễ và các trường hợp đặc biệt. Khi tiến hành kê biên tài sản phải có mặt người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại, tổ chức, cá nhân có tài sản bị kê biên, đại diện chính quyền địa phương nơi có tài sản bị kê biên và người chứng kiến. Ngoài ra, cơ quan thi hành án cũng chỉ được kê biên số tài sản có giá trị tương ứng với số tiền để thi hành biện pháp tư pháp và chi phí cho việc tổ chức thi hành cưỡng chế

  3. Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/04/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn. Hiệu lực: 01/06/2020.

  4. Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án Hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Hiệu lực 15/06/2020.

  5. Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/04/2020 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Hiệu lực: 15/06/2020.

  6. Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  Lưu ý: Người lao động làm công việc xây dựng, vận hành, kiểm định và sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện chỉ cần được huấn luyện, sát hạch về an toàn điện mà không cần phải có Thẻ an toàn điện như quy định cũ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, sát hạch về an toàn điện cho người lao động. Việc cấp Thẻ an toàn điện cho người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Điện lực.

  Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi quy định về bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Cụ thể, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV sẽ được bồi thường, hỗ trợ để di dời như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa.

  7. Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Hiệu lực: 01/06/2020.

  8. Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/04/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Hiệu lực: 15/06/2020.

  9. Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng. Hiệu lực: 02/06/2020.

  10. Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Hiệu lực: 02/06/2020.

  11. Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Hiệu lực: 05/05/2020 đến hết 31/12/2020.

  12. Thông tư số 41/2020/TT-BCA ngày 06/05/2020 của Bộ Công an quy định kiểm định nước thải. Hiệu lực: 24/06/2020.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn),vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(09:32 - 27/09/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 10/2023

(16:23 - 25/09/2023)

Phổ biến thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Thông tư số 16/2023/TT-BCT)

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu