Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 15:07 | 28/07/2020

Cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 8/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo danh mục văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 08/2020 như sau:

  1. Nghị quyết số 116/2020/QH14, ngày 19/06/2020 của Quốc hội về “Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác”. Hiệu lực: 03/08/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

  Lưu ý: Quốc hội quyết nghị việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

  Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm:

  - Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  - Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

  - Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  - Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

  2. Nghị định số 66/2020/NĐ-CP, ngày 11/06/2020 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp”. Hiệu lực: 01/08/2020.

  3. Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, ngày 30/06/2020 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ”. Hiệu lực: 15/08/2020.

  4. Nghị định số 78/2020/NĐ-CP, ngày 06/07/2020 của Chính phủ về “Sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam”. Hiệu lực: 19/08/2020.

  5. Nghị định số 79/2020/NĐ-CP, ngày 08/07/2020 của Chính phủ về “Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên”. Hiệu lực: 21/08/2020.

  6. Thông tư số 11/2020/TT-BCT, ngày 15/06/2020 của Bộ Công Thương về “Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu”. Hiệu lực: 01/08/2020.

  7. Thông tư số 12/2020/TT-BCT, ngày 18/06/2020 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương”. Hiệu lực: 02/08/2020.

  8. Thông tư số 13/2020/TT-BCT, ngày 18/06/2020 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương”. Hiệu lực: 03/8/2020.

  Lưu ý: Điều 9. Bãi bỏ khoản 2 Điều 25 Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực đã được sửa đổi tại Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

  9. Thông tư số 01/2020/TT-TANDTC, ngày 18/06/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về “Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân”. Hiệu lực: 10/08/2020.

  Lưu ý: Người giải quyết tố cáo trực tiếp tiến hành xác minh hoặc quyết định thành lập Đoàn xác minh tố cáo hoặc Tổ xác minh tố cáo. Quyết định thành lập Tổ xác minh phải có từ hai người trở lên, trong đó giao cho một người làm Tổ trưởng.

  Người giải quyết tố cáo hoặc thủ trưởng đơn vị có chức năng thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo không giao cho những người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố mẹ bên vợ hoặc bên chồng, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột của người bị tố cáo hoặc có lợi ích liên quan trực tiếp với người bị tố cáo làm Tổ trưởng Tổ xác minh hoặc thành viên Tổ xác minh.

  Bên cạnh đó, người giải quyết tố cáo hoặc người được giao thực hiện nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo không được tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác làm lộ danh tính người tố cáo.

  10. Thông tư số 16/2020/TT-BCT, ngày 07/07/2020 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối”. Hiệu lực: 20/08/2020.

  11. Thông tư số 60/2020/TT-BTC, ngày 19/06/2020 của Bộ Tài chính về “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp”. Hiệu lực: 03/08/2020.

  12. Thông tư số 65/2020/TT-BTC, ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC, ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài”. Hiệu lực: 23/08/2020.

  Lưu ý: việc thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài (LPMB) được thực hiện theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số  139/2016, cụ thể như sau:

  - Thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

  - DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn LPMB (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp LPMB như sau:

  + Trường hợp kết thúc thời gian miễn LPMB trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

  + Trường hợp kết thúc thời gian miễn LPMB trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

  - Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp LPMB như sau:

  + Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.

  + Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động. 

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn),vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...