Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 07:38 | 28/01/2021

TCBC: Kết quả hoạt động năm 2020, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam

  Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện kế hoạch năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, hoạt động cung cấp điện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh; tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực sử dụng điện chậm lại hoặc tăng trưởng âm, đặc biệt là thành phần công nghiệp xây dựng.

  Trong năm 2020 nhiều nhà máy năng lương tái tạo (NLTT) đưa vào vận hành trên địa bàn quản lý, ngoài lợi ích bổ sung nguồn điện cũng phát sinh khó khăn trong việc đầu tư phát triển lưới điện giải phóng công suất , quản lý vận hành; Việc cân đối nguồn vốn đầu tư và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư là một thách thức đối với Tổng công ty, đặc biệt là nguồn vốn cho Dự án cấp điện cho nông thôn, miền núi, hải đảo, vốn cấp điện theo tiêu chí số 4, cấp điện nuôi tôm, xóa câu đuôi, kéo chuyền .v.v.

  Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng với truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách của tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Nam; sự hỗ trợ, tin tưởng của khách hàng, của địa phương...Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đảm bảo cấp điện ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý.

  1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

 • Sản lượng điện tiêu thụ: Thực hiện 75 tỷ 437,7 triệu kWh tăng 3,80% so với năm 2019.
 • Độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) là 287,49 phút, thấp hơn kế hoạch năm 2020 là 18,51 phút.
 • Hoạt động tiết kiệm điện và công tác giảm tổn thất điện năng: Năm 2020 Tổng công ty thực hiện tiết kiệm 1,682 tỷ kwh; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,89 %, thấp hơn kế hoạch 0,01% và thực hiện hoàn thành theo chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020.
 • Năng suất lao động: Năng suất lao động SXKD điện toàn Tổng công ty đạt 3,78 triệu kWh/người/năm, tăng 6,47% so với năm 2019; năng suất lao động theo khách hàng sử dụng điện đạt 432 khách hàng/người/năm.
 • Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cách mạng công nghệ 4.0 trong hoạt động quản trị & quản lý vận hành lưới điện: Thực hiện tốt nghị Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0. Tổng công ty triển khai trên 40 phần mềm đến các đơn vị thành viên phát huy hiệu quả trong hoạt động quản trị; sử dụng công nghệ hotline chỉ riêng năm 2020 có 5.600 lượt công tác giúp chỉ số SAIDI giảm được 220 phút, sản lượng điện tiết kiệm được khi không phải cắt điện để công tác: 90.124 MWhHoạt độngTrung tâm điều hành SCADA tạo bước ngoặc chuyển đổi số hóa trong quản lý điều hành lưới điện.
 • Phát triển khách hàng: Trong năm 2020, Tổng công ty phát triển thêm 327.913 khách hàng, đạt tốc độ tăng trưởng là 3,95% /năm. Lũy kế đến hết năm 2020 số khách hàng toàn Tổng công ty là 8.630.396 khách hàng.
 • Tích cực triển khai chính sách xây dựng nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu cấp điện vùng nông thôn, xóa câu phụ giai đoạn 2016-2020: Cung cấp điện đến 100% xã phường. Đến hết năm 2020 số hộ dân có điện là 8,176 triệu hộ, đạt tỷ lệ 99,72%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 5,32 triệu hộ, đạt tỷ lệ 99,62%; đạt mục tiêu hầu hết số hộ dân nông thôn có điện theo Nghị quyết của Đảng bộ các Tỉnh. Giai đoạn 2016-2020 đã chuyển hơn 343.000 hộ từ câu phụ sang cấp điện trực tiếp qua công tơ ngành điện với tổng vốn đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng; có hơn 1.630 xã đạt tiêu chí số 4 về điện.
 • Nâng cao hiệu quả dịch vụ khách hàng, triển khai tốt chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ:
 • 15 chỉ tiêu về kinh doanh DVKH đã được Tổng công ty chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đồng bộ, kết quả các chỉ tiêu về chất lượng DVKH đều được cải thiện hơn so với năm trước và đạt tỷ lệ 99,7đến 100%;
 • Năm 2020, toàn Tổng công ty giải quyết và đưa vào vận hành hơn 7.500 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,2 ngày/1 công trình, giảm 0,3 ngày so với thực hiện năm 2019;
 • Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TT CSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 92,21%;
 • Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên tổng giao dịch của 12 dịch vụ điện đạt 33,85%;
 • Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến mức độ 4 đạt 91,66%;
 • Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng như: email/ App/Zalo/Viber của Tổng công ty đạt 43,11%;
 • Cả năm 2020, Trung tâm CSKH thuộc Tổng công ty đã tiếp nhận 2.859.268 cuộc gọi, 12.647 Email và hơn 4,7 triệu lượt truy cập website CSKH của EVNSPC;
 • Đến nay tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVNSPC đạt 75% và tỷ lệ số tiền thanh toán không dùng tiền mặt của EVNSPC đạt 91%.
 • Phát triển điện mặt trời mái nhà: Công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái của khách hàng năm 2020 là 5.409 MWp, tăng 28 lần so với năm 2019; Tổng công ty cũng đầu tư hệ thống lưới điện giải tỏa hơn 2.000 MW công suất các nhà máy điện mặt trời.
 • Doanh thu: Tổng công ty đạt 133,2 ngàn tỷ đồng tăng 2,85% so với năm 2019. Tổng công ty đạt yêu cầu bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.
 • Về đầu tư, xây dựng các công trình điện: Năm 2020, Tổng công ty thực hiện đầu tư trên 7.500 tỷ đồng. Trong đó, hoàn tất đóng điện 27 công trình lưới điện 110kV, 505 công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng đã đưa vào vận hành gồm: 153 km đường dây 110kV xây dựng mới, 200km đường dây 110kV cải tạo nâng cấp và tổng dung lượng tăng thêm là 683MVA; 1.495 km đường dây 22kV xây dựng mới, 689 km đường dây 22kV cải tạo nâng cấp, 3.815 km đường dây hạ thế xây dựng mới, 1.778 km đường dây hạ thế cải tạo nâng cấp và tổng dung lượng trạm hạ thế là 419,34MVA. Đặc biệt, Tổng công ty tăng cường đầu tư các khu vực nông thôn, hải đảo và đạt được một số thành tựu như:
 • Hoàn thành cấp điện cho hơn 3.500 hộ dân khu vực vùng lõm chưa có điện khu vực các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng…, với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng;
 • Hoàn thành việc cấp điện cho 145 xã theo tiêu chí số 4 về nông thôn mới trên địa bàn 21 tỉnh/thành, với giá trị đầu tư là 450 tỷ đồng. Nổi bật là tại tỉnh Tiền Giang cấp điện cho 36 xã nông thôn mới với giá trị đầu tư là 184 tỷ đồng, tại tỉnh Đồng Nai cấp điện cho 121 xã nông thôn mới với giá trị đầu tư là 170 tỷ đồng;
 • Hoàn thành việc xóa câu đuôi kéo chuyền cho hơn 64 ngàn hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh/thành, với tổng mức đầu tư là 364,8 tỷ đồng;
 • Đầu tư cấp điện nuôi tôm công nghiệp cho 2.071 hecta với tổng mức đầu tư 193,2 tỷ đồng tại các tỉnh: Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Long An;
 • Đầu tư cấp nguồn cho các đảo xa và nhà Giàn DK1: 52,3 tỷ đồng; Côn đảo: 13,5 tỷ đồng;
 • Triển khai đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà tại văn phòng các đơn vị Điện lực và TBA 110kV giai đoạn 2 TMĐT là 110 tỷ đồng với công suất khoảng 7.800 kWp.
 • Thể hiện doanh nghiệp trách nhiệm xã hội: Năm 2020 Tổng công ty hỗ trợ xây tặng 50 nhà tình thương, tình nghĩa; xây cầu bê tông cho vùng nông thôn; tặng 100 máy tính trị giá 1 tỷ đồng cho 10 trường học tại tỉnh Quảng Trị; quyên góp hơn 11 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19; tặng hàng chục ngàn quyển tập, hàng trăm xe đạp cho học sinh hiếu học; thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng, thương bệnh binh, người có công, người già neo đơn; hàng chục ngàn lượt CBCNV đã tham gia hiến máu tình nguyện hơn 1.500 đơn vị máu.

  2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2021:

 • Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Chủ đề năm là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” với các mục tiêu chính là:
 • Đảm bảo cung cấp điện đáp ứng yêu cầu cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn. Trong đó tập trung đầu tư các dự án lưới điện theo đúng tiến độ, đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân các vùng sâu vùng xa, hải đảo;
 • Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác chuyển đổi số đối với qui trình, khách hàng, tài sản, người lao động trong tất cả các lĩnh vực; Ứng dụng tối đa công nghệ, giải pháp mới trong công tác sửa chữa điện, bảo trì bảo dưỡng để giảm thiểu thời gian ngừng giảm cung cấp điện;
 • Đảm bảo điều kiện cần và đủ cho vận hành doanh nghiệp số về cơ sở hạ tầng kỹ thuật - CNTT và VTDR, phát triển công tác quản trị doanh nghiệp, kho dữ liệu quản trị hoạch định, xây dựng kiến trúc tổng thể về ứng dụng và CSDL theo mô hình thông tin chung (CIM);
 • Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động;
 • Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, trong đó tập trung vào thực hiện “01 cửa liên thông” giữa đơn vị Điện lực và các cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo thực hiện 100% các dịch vụ điện trực tuyến cung cấp cho khách hàng; Mở nhiều kênh thanh toán tiền điện, địa điểm thu tiền điện, khách hàng thanh toán tiền điện mọi lúc–mọi nơi và dễ giám sát kết quả sử dụng điện, trả tiền điện hằng tháng, thực hiện tốt công tác Dịch vụ khách hàng.

Kế hoạch cả năm 2021 của Tổng công ty như sau:

 • Điện thương phẩm: thực hiện 78 tỷ 100 triệu kWh, tăng 3,53 % so với năm 2020;
 • Tiết kiệm điện: 2% sản lượng điện thương phẩm;
 • Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện: 4%;
 • Độ tin cậy cung cấp điện: SAIDI: 291 phút.
 • Về đầu tư xây dựng: Dự kiến đầu tư khoảng 10.800 tỷ đồng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 -TP. Hồ Chí Minh

Website: https://evnspc.vn 

Email: info@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:13 - 12/09/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(17:58 - 26/07/2022)

TCBC-EVN: KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:24 - 17/01/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch...

(09:00 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(19:39 - 29/08/2021)

TCBC: EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,...

(19:33 - 29/08/2021)

TCBC: Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu...

(10:09 - 03/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện lần 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang có...

(13:35 - 01/08/2021)

TCBC: Văn phòng chính phủ - Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

  Ngày 31/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Nghị quyết số 83/NQ-CP của...

(11:10 - 22/07/2021)

TCBC: Tiêu thụ điện khu vực miền Nam giảm mạnh khi 19 tỉnh/thành phố thực hiện giãn các theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ

  Để ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính...

(11:13 - 21/07/2021)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021