Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 13:16 | 17/02/2021

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 01 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02 năm 2021

  Trong tháng 01 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

  1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2021:

  1.1. Sản lượng điện thương phẩm: Qua 01 tháng đầu năm, Công ty điều hành điện thương phẩm là 77.951.729 kW.h, giảm 5,54% so với cùng kỳ năm 2020 (82.520.247 kW.h), đạt 6,8% so với kế hoạch dự kiến năm 2021 (1.146.000.000 kW.h).

  1.2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng diện:

  - Trong tháng 01/2021, Công ty phát triển 1.094 khách hàng mới, trong đó: 913 khách hàng gắn mới sinh hoạt, 76 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt, 105 khách hàng gắn mới để nuôi tôm.

  - Tổng số hộ dân có điện là 234.060 hộ/234.935 hộ, đạt 99,63%.

  1.3. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Đối với khách hàng mua điện hạ áp: Tháng 01 năm 2021, Công ty phát triển được 1.083 khách hàng, trong đó có 913 khách hàng sinh hoạt và 170 khách hàng ngoài sinh hoạt. Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng:

  + Khu vực thành phố, thị trấn, thị xã: 2,784 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,216 ngày/khách hàng so với quy định (3 ngày), cao hơn 0,611 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (2,173 ngày).

  + Khu vực nông thôn: 4,198 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,802 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày), cao hơn 0,843 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,355 ngày);

  + Khách hàng ngoài sinh hoạt: 4,593 ngày/khách hàng, tốt hơn 2,407 ngày/khách hàng so với quy định (7 ngày), cao hơn 1,405 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,188 ngày).

  - Đối với khách hàng mua điện trung áp: Tháng 01 năm 2020, Công ty phát triển mới 11 khách hàng trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình là 03 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,167 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020 (3,167 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao (< 3 ngày/khách hàng).

  1.4. Độ tin cậy cung cấp điện:

  - Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 18,6320/23,6517  phút, đạt kế hoạch;

  - Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,1044/0,1933 lần, đạt kế hoạch;

  - Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,3462/0,4042 lần/khách hàng, đạt kế hoạch.

  1.5. Về tiết kiệm điện: Tháng 01 năm 2021, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 2.036.351 kW.h, tăng 17,22% so với cùng kỳ năm 2020 (1.737.277 kW.h) và bằng 2,61% sản lượng điện thương phẩm, đạt 8,46% so với kế hoạch dự kiến năm 2021 (≥ 2,1% sản lượng điện thương phẩm 1.146.000.000 kW.h, tương đương 24.066.000 kW.h).

  1.6. Về công tác dịch vụ khách hàng:

   - Chất lượng dịch vụ khách hàng: Tháng 01/2021, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 5.194 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH), đã xử lý hoàn thành 5.194 yêu cầu (đạt 100%). Trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn 4.839 yêu cầu (đạt 93,17%), còn 355 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 6,83%) do yếu tố khách quan như mưa to, giông sét, địa bàn rộng có nơi trên 30 km, sự cố nhiều nơi, sự cố rộng, ...

  - Dịch vụ điện trực tuyến:

  + Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công: Toàn Công ty đạt 99,32%, tốt hơn 4,32% so với kế hoạch Tổng công ty giao (95%).

  + Dịch vụ trực tuyến cấp điện cấp độ 4: Toàn Công ty đạt 87,20%, thấp hơn 7,8% so với kế hoạch Tổng công ty giao (95%).

  + Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Toàn Công ty đạt 48,28%, tốt hơn 8,28% kế hoạch Tổng công ty giao (40%).

  + Dịch vụ điện theo phương thức điện tử: Toàn Công ty đạt 75,04%, tốt hơn 0,04% so với kế hoạch Tổng công ty giao (75%).

  2. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 02 năm 2021:

  2.1. Về công tác cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác;

  - Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Tổng công ty giao năm 2021.

  - Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021 và các điểm cách ly phòng chống dịch Covid-19.

  - Chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  2.2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự báo sản lượng tháng 02/2021 là 62.000.000 kW.h.

  2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:

  - Kế hoạch công tác tháng 02/2021 đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện:

  + Xây dựng chương trình thực hiện chỉ số độ tin cậy cung cấp điện năm 2021 của Công ty Điện lực Bạc Liêu.

  + Theo dõi và cập nhật đầy đủ dữ liệu các sự kiện ngừng cung cấp điện vào chương trình quản lý vận hành lưới điện (chương trình OMS), có đánh giá nhận xét kết quả thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện hàng tuần, hàng tháng kịp thời xử lý các trường hợp vượt kế hoạch dự kiến.

  + Giám sát, kiểm tra và rà soát dữ liệu báo mất điện từ hệ thống SCADA, đo xa tự động cập nhật dữ liệu vào chương trình OMS tính độ tin cậy cung cấp điện.

  + Thực hiện công tác giảm sự cố trên lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

  + Xây dựng phương thức tối ưu khai thác mọi khả năng đáp ứng của lưới điện để chuyển tải cấp điện cho khu vực không công tác.

  2.4. Công tác tiết kiệm điện:

  - Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2021.

  - Phối hợp với các cơ quan đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt có mức tiêu thụ điện bình quân > 500 kW.h/tháng.

  2.5. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác “thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt” tại các khu vực trung tâm thành phố/thị xã/thị trấn trong toàn tỉnh Bạc Liêu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                 Fax: 0291.3824200

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


TIN LIÊN QUAN

(09:13 - 12/09/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(17:58 - 26/07/2022)

TCBC-EVN: KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:24 - 17/01/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch...

(09:00 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(19:39 - 29/08/2021)

TCBC: EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,...

(19:33 - 29/08/2021)

TCBC: Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu...

(10:09 - 03/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện lần 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang có...

(13:35 - 01/08/2021)

TCBC: Văn phòng chính phủ - Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

  Ngày 31/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Nghị quyết số 83/NQ-CP của...

(11:10 - 22/07/2021)

TCBC: Tiêu thụ điện khu vực miền Nam giảm mạnh khi 19 tỉnh/thành phố thực hiện giãn các theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ

  Để ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính...

(11:13 - 21/07/2021)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021