Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 08:29 | 03/03/2021

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 03/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thông báo danh mục văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 03/2021 như sau:

  1. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về việc “Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”. Hiệu lực: 01/03/2021.  

  Lưu ý:  mỗi xe cơ giới chỉ được cấp 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu bị mất thì chủ xe cơ giới phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại. Thời hạn bảo hiểm đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có thời hạn tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm. Đối với các loại xe cơ giới khác thì thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 01 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật.

  Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định mức bồi thường bảo hiểm khi xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bồi thường như sau: Bồi thường 70%  mức bảo hiểm theo quy định/người/vụ nếu tử vong; Bồi thường 50% mức bảo hiểm theo quy định/người/năm nếu tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu. Trường hợp chưa xác định được vụ tại nạn thuộc phạm vi bồi thường thì các mức bồi thường trên lần lượt là 30% và 10%.

  Thời hạn yêu cầu bồi thường là 01 năm, tính từ ngày xảy ra tai nạn. Trong vòng 05 ngày, sau khi xảy ra tai nạn, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông báo về tai nạn cho doanh nghiệp bảo hiểm.

  2. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký (Thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).

  3. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc “Quản lý vật liệu xây dựng”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  4. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc “Quản lý chi phí đầu tư xây dựng”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký (Thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

  5. Thông tư số 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán”. Hiệu lực: 05/03/2021.       

  6. Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc “Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế”. Hiệu lực: 01/03/2021.      

  7. Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ LĐTBXH về việc “Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”. Hiệu lực: 01/03/2021.

  8. Quyết định số 95/QĐ-BXD ngày 29/01/2021 của Bộ Xây dựng về việc “Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn),vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.

  Khi có văn bản QPPL mới có liên quan, Công ty sẽ thông báo cho các đơn vị tham khảo/áp dụng./.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...