Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 10:58 | 09/03/2021

TCBC: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 02 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 03 năm 2021

  Trong tháng 02 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021 và các điểm cách ly phòng chống dịch Covid-19.

  1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2021:

  1.1. Sản lượng điện thương phẩm: Lũy kế 02 tháng đầu năm 2021 là 158.033.500 kW.h, đạt 13,79% so với kế hoạch dự kiến năm 2021 (1.146.000.000 kW.h) và giảm 4,40% so với cùng kỳ năm 2020 (165.302.960 kW.h).

  1.2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện:

  - Lũy kế 02 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 1.796 khách hàng mới, trong đó: 1.513 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 283 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 167 khách hàng gắn mới để nuôi tôm)..

  - Tổng số hộ dân có điện là 234.669 hộ/235.514 hộ, đạt tỷ lệ 99,64%.

  1.3. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Lũy kế 02 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 18 khách hàng trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,944 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,156 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020 (3,1 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao (3 ngày/khách hàng).

  - Lũy kế 02 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 1.778 khách hàng thuộc các nhóm còn lại với thời gian cấp điện trung bình là:

  + Khu vực thành phố, thị trấn, thị xã: 2,725 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,275 ngày/khách hàng so với quy định (3 ngày), cao hơn 0,306 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (2,419 ngày).

  + Khu vực nông thôn: 3,681 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,319 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày), cao hơn 0,293 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,388 ngày);

  + Khách hàng ngoài sinh hoạt: 4,326 ngày/khách hàng, tốt hơn 2,674 ngày/khách hàng so với quy định (7 ngày), cao hơn 1,187 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,139 ngày).

  1.4. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Lũy kế 02 tháng đầu năm 2021, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 27,8796/283,82 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,1332/2,32 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,4862/4,85 lần, các chỉ tiêu trên (lũy kế thực hiện/kế hoạch năm 2021 dự kiến) đạt kế hoạch.

  1.5. Về tiết kiệm điện: Lũy kế 02 tháng đầu năm 2021, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 4.170.928 kW.h, bằng 2,64% sản lượng điện thương phẩm, tăng 15,29% so với cùng kỳ năm 2020 (3.617.923 kW.h) và đạt 17% so với kế hoạch dự kiến Tổng công ty giao năm 2021 (≥ 2,1% sản lượng điện thương phẩm 1.146.000.000 kW.h, tương đương 24.066.000 kW.h).

  1.6. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ: Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tháng 02/2021: Công ty thực hiện đạt 54,26%, thấp hơn 35,74% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021 (> 90%), tăng 23,47% so với cùng kỳ năm 2020 (30,79%). Trong đó:

  - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng: 12,79%, tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2020 (8,22%).

  - Thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian thanh toán: 41,47%, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2020 (22,57%).

  1.7. Về công tác dịch vụ khách hàng:

  - Chất lượng dịch vụ khách hàng: Lũy kế 02 tháng đầu năm 2021, Công ty tiếp nhận và xử lý 9.107 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH), đã xử lý hoàn thành 9.107 yêu cầu (đạt 100%). Trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn 8.528 yêu cầu (đạt 93,64%), còn 579 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 6,36%) do yếu tố khách quan như địa bàn rộng, có nơi trên 30 km, sự cố nhiều nơi, sự cố rộng, khách hàng chưa phát quang cây xanh…).

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Lũy kế đến hết tháng 02/2021 như sau:

  + Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công: Công ty đạt 98,87%, tốt hơn 3,87% so với kế hoạch Tổng công ty giao (95%).

  + Dịch vụ trực tuyến cấp điện cấp độ 4: Công ty đạt 99,19%, tốt hơn 4,19% so với kế hoạch Tổng công ty giao (95%).

  + Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Công ty đạt 50%, tốt hơn 10% kế hoạch Tổng công ty giao (40%).

  + Dịch vụ điện theo phương thức điện tử: Công ty đạt 70,08%, thấp hơn 4,92% so với kế hoạch Tổng công ty giao (75%).

  + Chỉ tiêu cài app CSKH và app Zalo: Số lượng khách hàng cài đặt app CSKH và app Zalo của Tổng công ty Điện lực miền Nam tính đến hết tháng 02/2021, Công ty đạt 46,64%, thấp hơn 13,36% so với kế hoạch Tổng công ty giao (60%).

  2. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 3 năm 2021:

  2.1. Về công tác cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  - Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Tổng công ty giao năm 2021.

  - Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10 và lớp 11 cấp tỉnh năm học 2020-2021.

  - Chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  2.2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự báo sản lượng tháng 3/2021 là 89.560.884 kW.h.

  2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Kế hoạch công tác tháng 3/2021 đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện:

  - Theo dõi và cập nhật đầy đủ dữ liệu các sự kiện ngừng cung cấp điện vào chương trình quản lý vận hành lưới điện (chương trình OMS), có đánh giá nhận xét kết quả thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện hàng tuần, hàng tháng kịp thời xử lý các trường hợp vượt kế hoạch dự kiến thực hiện.

  - Giám sát, kiểm tra và rà soát dữ liệu báo mất điện từ hệ thống SCADA, đo xa tự động cập nhật dữ liệu vào chương trình OMS tính độ tin cậy cung cấp điện.

  - Phối hợp giữa các đơn vị cắt điện thực hiện nhiều công tác trên cùng một tuyến đường dây khi xây dựng kế hoạch công tác: xử lý khiếm khuyết, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, … và tổ chức tốt biện pháp thi công để hạn chế thời gian mất điện.

  - Thực hiện tốt công tác giảm sự cố trên lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

  - Xây dựng phương thức tối ưu khai thác mọi khả năng đáp ứng của lưới điện để chuyển tải cấp điện cho khu vực không công tác.

  - Thực hiện chương trình nâng cao độ tin cậy giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình số 766/Ctr-PCBL ngày 25/02/2021).

  2.4. Công tác tiết kiệm điện:

  - Triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2021.

  - Tuyên truyền các quy định pháp luật trong sử dụng điện trên các Đài Truyền thanh huyện/thị xã/thành phố.

  - Tuyên truyền hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2021.

  2.5. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Chuẩn hóa thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

  - Đẩy mạnh công tác “không thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại các khu vực trung tâm thành phố Bạc Liêu/thị xã/thị trấn trong toàn tỉnh Bạc Liêu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                 Fax: 0291.3824200

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


TIN LIÊN QUAN

(09:13 - 12/09/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(17:58 - 26/07/2022)

TCBC-EVN: KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:24 - 17/01/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch...

(09:00 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(19:39 - 29/08/2021)

TCBC: EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,...

(19:33 - 29/08/2021)

TCBC: Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu...

(10:09 - 03/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện lần 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang có...

(13:35 - 01/08/2021)

TCBC: Văn phòng chính phủ - Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

  Ngày 31/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Nghị quyết số 83/NQ-CP của...

(11:10 - 22/07/2021)

TCBC: Tiêu thụ điện khu vực miền Nam giảm mạnh khi 19 tỉnh/thành phố thực hiện giãn các theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ

  Để ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính...

(11:13 - 21/07/2021)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021