Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:37 | 26/05/2021

Thông báo về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 6/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thông báo danh mục văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 6/2021 như sau:

  1. Nghị định số 43/2021/NĐ-CP, ngày 31/03/2021 của Chính phủ về “Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm”. Hiệu lực: từ ngày 01/06/2021.

  Lưu ý: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là cơ sở dữ liệu quốc gia lưu trữ thông tin về BHXH, BHYT, BHTN và thông tin y tế, an sinh xã hội được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân.

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm qua Cổng dữ liệu quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và các hình thức khác do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Đặc biệt, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền trích xuất thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Dữ liệu trích xuất được ký số của BHXH Việt Nam và có giá trị như văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

  Cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp các giấy tờ liên quan nếu đã khai thác được thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

  2. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, ngày 01/04/2021 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  3. Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, ngày 19/04/2021 của Chính phủ về “Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021”. Hiệu lực: kể từ ngày ký. 

  4. Quyết định số 695/QĐ-TTg, ngày 10/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Đề án Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  5. Thông tư số 39/2020/TT-BCT, ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương về “Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện”. Hiệu lực: từ ngày 01/06/2021.

  Lưu ý: Quy chuẩn kỹ thuật quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, kiểm định, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp mạch điện đã được cắt điện nằm gần hoặc giao chéo với mạch điện cao áp có điện phải kiểm tra điện áp cảm ứng bằng thiết bị kiểm tra điện áp.

  Bên cạnh đó, khi không có rào chắn tạm thời, khoảng cách an toàn về điện không nhỏ hơn quy định, cụ thể như sau: Cấp điện áp từ 01 đến 15 kV, khoảng cách an toàn về điện là 0,70 m; Cấp điện áp trên 15 đến 35 kV, khoảng cách an toàn về điện là 1,00 m; Cấp điện áp trên 35 đến 110 kV, khoảng cách an toàn là 1,50 m; Cấp áp điện trên 220 kV, khoảng cách an toàn điện là 2,50 m;…

  Ngoài ra, sau khi thực hiện cắt các thiết bị đóng cắt, người thao tác phải: Khóa bộ truyền động và mạch điều khiển, mạch liên động của thiết bị đóng cắt; Treo biển báo an toàn; Bố trí người cảnh giới (nếu có).

  6. Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT, ngày 12/05/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần”. Hiệu lực: từ ngày 28/06/2021.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn),vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.

  Khi có văn bản QPPL mới có liên quan, Công ty sẽ thông báo cho các đơn vị tham khảo/áp dụng./.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...