Tin tức & hoạt động

Kế hoạch Hệ thống điện

Đăng bởi | 10:37 | 18/08/2023

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN TUẦN

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 43 (Từ ngày 23/10/2023-29/10/2023)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 42 (Từ ngày 16/10/2023-24/10/2023)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 41 (Từ ngày 09/10/2023-15/10/2023)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 40 (Từ ngày 02/10/2023-08/10/2023)

 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 10

 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm 2023

 

Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ:

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 09/2023

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 08/2023

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 07/2023

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 06/2023

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 05/2023

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 04/2023

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 03/2023

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 02/2023

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 01/2023

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ năm 2022


TIN LIÊN QUAN

(07:39 - 01/11/2023)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ