Tin tức & hoạt động

Kế hoạch Hệ thống điện

Đăng bởi | 07:43 | 08/02/2022

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN TUẦN

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 44 (Từ ngày 31/10/2022-06/11/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 43 (Từ ngày 24/10/2022-30/10/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 42 (Từ ngày 17/10/2022-23/10/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 41 (Từ ngày 10/10/2022-16/10/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 40 (Từ ngày 03/10/2022-09/10/2022)

 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 09

 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM

- Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa năm 2022

 

Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ:

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 9-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 8-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 7-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 6-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 5-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 4-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 3-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 02-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 01-2022


TIN LIÊN QUAN

(07:43 - 08/02/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ