Tin tức & hoạt động

Kế hoạch Hệ thống điện

Đăng bởi | 07:40 | 08/02/2022

Kế hoạch vận hành HTĐ

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NGÀY

- Kế hoạch vận hành ngày 24/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 23/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 22/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 21/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 20/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 19/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 18/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 17/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 16/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 15/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 14/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 13/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 12/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 11/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 10/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 09/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 08/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 07/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 06/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 05/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 04/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 03/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 02/11/2022

- Kế hoạch vận hành ngày 01/11/2022

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TUẦN

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 49 - Đính kèm danh mục vận hành tuần 49 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 48 - Đính kèm danh mục vận hành tuần 48 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 47 - Đính kèm danh mục vận hành tuần 47 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 46 - Đính kèm danh mục vận hành tuần 46 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 45 - Đính kèm danh mục vận hành tuần 45 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 44 - Đính kèm danh mục vận hành tuần 44 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 11/2022 - Đính kèm danh mục vận hành tháng 11/2022

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM

- Kế hoạch vận hành năm 2022

 

Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện:

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 10-2022

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 9-2022

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 8-2022

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 7-2022

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 6-2022

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 5-2022

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 4-2022

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 3-2022

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 02-2022

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 01-2022


TIN LIÊN QUAN

(07:40 - 08/02/2022)

Kế hoạch vận hành HTĐ