Năng lượng tái tạo

Văn bản về năng lượng tái tạo

Đăng bởi | 15:49 | 07/09/2021

THÔNG TIN QUY ĐỊNH VỀ ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ (ĐMTMN)

1. XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ:

  - Hệ thống ĐMTMN là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống.

  - Các dự án điện mặt trời lắp đặt trên mặt đất, mặt nước ... không gắn với mái nhà hoặc công trình xây dựng không thuộc phạm vi hướng dẫn của văn bản này.

2. CƠ CHẾ MUA BÁN ĐIỆN VÀ GIÁ MUA ĐIỆN CỦA DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ:

  - Các dự án ĐMTMN được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều.

  - Giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với các dự án ĐMTMN có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/07/2019 (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng vào ngày 31/12 hàng năm.

  + Trước năm 2018 giá mua điện là 2.086 đồng/kWh.

  + Năm 2018 giá mua điện là 2.096 đồng/kWh.

  + Năm 2019 giá mua điện là 2.134 đồng/kWh.

  + Năm 2020 giá mua điện là 2.164 đồng/kWh.

  + Năm 2021 giá mua điện là 2.162 đồng/kWh.

  + Các năm tiếp theo, giá mua điện được xác định theo từng năm.

  - Giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với các dự án ĐMTMN có ngày vận hành thương mại kể từ ngày 01/07/2019 trở về sau (tương đương với 8,38 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng vào ngày 31/12 hàng năm.

  + Năm 2019 giá mua điện là 1.913 đồng/kWh.

  + Năm 2020 giá mua điện là 1.940 đồng/kWh.

  + Năm 2021 giá mua điện là 1.938 đồng/kWh.

  + Các năm tiếp theo, giá mua điện được xác định theo từng năm.

3. PHÂN CẤP KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA ĐIỆN TỪ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ:

  - Công ty Điện lực uỷ quyền cho các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực được ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) từ các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện thuộc phạm vi quản lý của từng Điện lực.

  - Các Điện lực theo dõi, kiểm soát chặt chẽ công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện nhằm đảm bảo tránh tình trạng gây quá tải đường dây, máy biến áp (MBA) phân phối.

  - Công ty Điện lực/Điện lực thực hiện tư vấn cho chủ đầu tư lựa chọn lắp đặt tấm pin quang điện, bộ chuyển đổi điện một chiều thành xoay chiều (bộ inverter) thuộc dự án ĐMTMN có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận xuất xưởng/chứng nhận chất lượng thiết bị của nhà sản xuất, thiết bị có hiệu suất, tuổi thọ và thời gian bảo hành cao để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Khuyến khích chủ đầu tư lắp đặt bộ inverter có khả năng hoạt động ở cả chế độ bám lưới và chế độ độc lập với lưới khi lưới điện bị mất điện (hybrid inverter), hệ thống tích trữ điện (nếu cần thiết) để sử dụng lượng điện phát ra từ dự án ĐMTMN của khách hàng khi lưới điện bị quá tải phải sa thải phụ tải hoặc bị sự cố mất điện.

4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU NỐI VÀ MUA ĐIỆN TỪ CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ:

  Trình tự, thủ tục đấu nối, thanh toán tiền mua điện từ các dự án ĐMTMN thực hiện theo lưu đồ 1 và lưu đồ 2 đính kèm. Cụ thể như sau:

  a. Đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN của chủ đầu tư:

  - Công ty Điện lực/Điện lực thực hiện phổ biến và khuyến nghị các chủ đầu tư thực hiện đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN với Công ty Điện lực/Điện lực thực trước khi thực hiện đầu tư để được khảo sát về khả năng đấu nối vào lưới điện của dự án nhằm đảm bảo hiệu quả khi đầu tư dự án.

  - Khi đăng ký nhu cầu, chủ đầu tư cần cung cấp thông tin ban đầu về địa điểm lắp đặt, quy mô công suất, đường dây tải điện, điểm đấu nối dự kiến, mã khách hàng sử dụng điện (nếu là khách hàng đang mua điện của EVN) để tiện liên hệ và khảo sát đấu nối.

  - Đối với hệ thống ĐMTMN của công trình trang trại, chủ đầu tư phải có chứng nhận của UBND cấp xã hoặc cấp huyện về mục đích sử dụng cho trang trại.

  - Công ty Điện lực/Điện lực tổ chức tiếp nhận đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN của chủ đầu tư bằng các hình thức: trực tiếp tại phòng giao dịch khách hàng Điện lực, điện thoại, email, Zalo, Chat box, trung tâm chăm sóc khách hàng 19001006 – 19009000 ...

  b. Khảo sát và thỏa thuận đấu nối:

  - Nguyên tắc thoả thuận đấu nối: Tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung, hạ áp phải đảm bảo không được vượt quá công suất định mức của đường dây, MBA phân phối trung, hạ áp.

  - Trường hợp tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện nhỏ hơn công suất định mức của đường dây, MBA phân phối hạ áp, Công ty Điện lực/Điện lực thống nhất với chủ đầu tư về công suất lắp đặt và phương án đấu nối như sau:

  + Đối với dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện hạ áp.

  * Dự án có công suất lắp đặt < 20 kWp được đấu nối vào lưới điện 01 pha hoặc 03 pha tuỳ theo hiện trạng sẵn có.

  * Dự án có công suất lắp đặt ≥ 20 kWp phải đấu nối vào lưới điện 03 pha, chỉ cho phép đấu nối vào lưới điện 01 pha trong trường hợp lưới điện khu vực chỉ có 01 pha và không vượt khả năng tiếp nhận công suất của trạm biến áp phân phối.

  + Đối với dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp.

  * Thực hiện theo quy định từ Điều 43 đến Điều 51 của Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015; Khoản 14 đến Khoản 18 Điều 2 của Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương, Quy trình kinh doanh của Tập đoàn và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

  * Trường hợp vị trí đo đếm không trùng/liền kề vị trí đấu nối vào lưới điện, thì điện năng mua bán được quy đổi từ vị trí đo đếm về vị trí đấu nối vào lưới điện theo hệ số quy đổi (bao gồm tổn thất điện năng trên máy biến áp, trên đường dây liên hệ giữa vị trí đo đếm và vị trí đấu nối)

  - Trường hợp tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN lớn hơn công suất định mức của đường dây, MBA phân phối hạ áp: Công ty Điện lực/Điện lực có văn bản thông báo về khả năng quá tải của đường dây, máy biến áp và yêu cầu chủ đầu tư giảm công suất lắp đặt của dự án hoặc xây dựng đường dây, MBA nâng áp để được đấu nối vào lưới điện trung áp gần nhất.

  - Trường hợp lưới điện hiện hữu chưa đáp ứng về công suất đấu nối của dự án ĐMTMN, Công ty Điện lực/Điện lực có văn bản thông báo cho chủ đầu tư về việc lưới điện không còn khả năng tiếp nhận công suất phát lên lưới điện của dự án.

  c. Hồ sơ đề nghị bán điện từ dự án ĐMTMN:
Trước 03 ngày so với ngày dự kiến hoàn thành lắp đặt dự án, chủ đầu tư gửi một bộ hồ sơ đề nghị bán điện cho Công ty Điện lực/Điện lực như sau:

  - Giấy đề nghị bán điện (theo mẫu BM.01 đính kèm);

  - Giấy CMND (bản photo);

  - Hồ sơ kỹ thuật: tài liệu kỹ thuật về tấm pin quang điện, bộ inverter; giấy chứng nhận xuất xưởng/chứng nhận chất lượng thiết bị của nhà sản xuất; các biên bản thí nghiệm các thông số kỹ thuật đáp ứng quy định hiện hành bởi một đơn vị có đủ năng lực;

  - Đối với dự án ĐMTMN có công suất ≥ 01 MW: chủ đầu tư cần thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời, thủ tục cấp phép hoạt động điện lực theo quy định tại Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ và Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

  d. Kiểm tra các thông số kỹ thuật đối với dự án ĐMTMN:

  - Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ sau ngày tiếp nhận giấy đề nghị bán điện từ dự án ĐMTMN của chủ đầu tư, Công ty Điện lực/Điện lực phải hoàn thành việc kiểm tra các thông số kỹ thuật của dự án và ký kết hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư.

  - Khuyến khích chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện thí nghiệm bởi một đơn vị có đủ năng lực và cung cấp cho Công ty Điện lực/Điện lực các kết quả thí nghiệm hệ thống điện mặt trời của khách hàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục 1 đính kèm. Trường hợp chủ đầu tư không cung cấp được kết quả thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, căn cứ tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, Công ty Điện lực/Điện lực phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra các thiết bị của dự án, lập biên bản kiểm tra và ghi nhận kết quả như sau:

  + Đồng ý mua điện nếu dự án ĐMTMN của chủ đầu tư đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

  + Không đồng ý mua điện nếu dự án ĐMTMN của chủ đầu tư không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục 1 đính kèm. Để bán được điện cho EVN, chủ đầu tư phải khắc phục, sửa chữa dự án ĐMTMN đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

  + Trong quá trình vận hành hệ thống ĐMTMN nếu hệ thống ĐMTMN hoạt động không đáp ứng quy định về vận hành an toàn lưới điện, Công ty Điện lực/Điện lực sẽ xử lý theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 39/2015/TTBCT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

  e. Lắp đặt công tơ đo đếm 2 chiều và ký kết mua, bán điện với chủ đầu tư dự án ĐMTMN:

  - Hợp đồng mua điện từ dự án ĐMTMN của chủ đầu tư: thực hiện theo mẫu tại Thông tư số 18/2020/TT-BCT với các thỏa thuận cụ thể như sau:

  + Ngày vận hành thương mại: là ngày hai bên ký biên bản chốt chỉ số công tơ thực hiện giao nhận điện năng của dự án.

  + Ghi chỉ số công tơ: 01 lần/tháng cùng với kỳ ghi chỉ số công tơ chiều mua điện từ lưới của chủ đầu tư. Đối với chủ đầu tư là khách hàng sử dụng điện ghi chỉ số công tơ nhiều kỳ/tháng, ghi chỉ số công tơ chiều bán điện lên lưới cùng với kỳ ghi chỉ số công tơ cuối cùng trong tháng.

  - Đối với chủ đầu tư đã có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án: Ngay sau khi kiểm tra và đồng ý mua điện, Công ty Điện lực/Điện lực thực hiện thay thế công tơ đo đếm 01 chiều bằng công tơ đo đếm 02 chiều và ký hợp đồng mua điện từ dự án với chủ đầu tư. Trường hợp phải chuyển đổi điểm đấu nối với lưới điện hạ áp từ 01 pha sang 03 pha để đấu nối dự án ĐMTMN, chủ đầu tư chịu trách nhiệm nâng cấp dây dẫn sau công tơ, Công ty Điện lực/Điện lực chịu trách nhiệm nâng cấp dây dẫn từ công tơ đến điểm đấu nối và công tơ.

  - Đối với chủ đầu tư chưa có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án (khách hàng đề nghị cấp điện mới): Ngay sau khi kiểm tra và đồng ý mua điện, Công ty Điện lực/Điện lực thực hiện lắp đặt công tơ đo đếm 02 chiều, ký đồng thời 01 hợp đồng bán điện từ lưới điện của EVN và 01 hợp đồng mua điện từ hệ thống ĐMTMN phát lên lưới EVN.

  - Trường hợp chủ đầu tư thuê mái nhà để lắp đặt ĐMTMN không dùng chung hệ thống đo đếm với bên cho thuê mái nhà: (i) lắp đặt mới công tơ đo đếm 02 chiều tại vị trí đấu nối hoặc ranh giới giao nhận điện giữa lưới điện của Điện lực và lưới điện của chủ đầu tư; (ii) ký đồng thời 01 hợp đồng bán điện từ lưới điện của EVN và 01 hợp đồng mua điện từ hệ thống ĐMTMN phát lên lưới EVN.

  - Trường hợp chủ đầu tư thuê mái nhà để lắp đặt ĐMTMN và được bên cho thuê mái nhà đồng ý cho dùng chung hệ thống đo đếm: (i) thay thế công tơ đo đếm 01 chiều bằng công tơ đo đếm 02 chiều; (ii) ký 01 hợp đồng mua điện từ hệ thống ĐMTMN với chủ đầu tư (chiều điện năng nhận từ lưới Điện lực vẫn thực hiện theo hợp đồng bán điện đã ký với bên cho thuê mái nhà).

  - Chủ đầu tư dự án ĐMTMN chưa có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án, thực hiện ký mới theo mẫu tại bộ Quy trình kinh doanh điện năng của EVN căn cứ vào mục đích sử dụng điện của chủ đầu tư. Đối với chủ đầu tư đã có hợp đồng mua điện tại địa điểm lắp đặt dự án, thực hiện theo hợp đồng đã ký kết trước đó.

5. THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN MUA TỪ CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ:

  - Tiền điện thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ) được xác định cho từng năm và được tính đến hàng đơn vị đồng (không làm tròn số).

  - Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. Phí chuyển khoản do chủ đầu tư chịu.

  - Giá trị thanh toán:

  + Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có phát hành hóa đơn: hằng tháng Điện lực thực hiện nhận hóa đơn, kiểm tra và thanh toán tiền điện theo hóa đơn do chủ đầu tư phát hành theo quy định.

  + Đối với chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân không phát hành hóa đơn: hằng tháng, bộ phận Kinh doanh của Điện lực thực hiện lập bảng kê thanh toán tiền điện trên hệ thống CMIS, trình lãnh đạo Điện lực phê duyệt và chuyển sang bộ phận tài chính kế toán để thanh toán tiền điện cho chủ đầu tư, tiền thanh toán không bao gồm thuế GTGT. Sau thời điểm kết thúc hàng năm hoặc sau khi kết thúc hợp đồng mua điện từ dự án, căn cứ “Biên bản xác nhận chỉ số công tơ, điện giao nhận và tiền điện thanh toán” (theo biểu mẫu BM.02 đính kèm) hai bên sẽ thực hiện quyết toán tiền thuế GTGT theo quy định (nếu có).

  - Phương pháp xác định thuế GTGT đối với chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính (đính kèm).

6. DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐMTMN ĐÃ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, ĐÃ THỎA THUẬN ĐẤU NỐI, TRẠM/ĐƯỜNG DÂY BỊ QUÁ TẢI VÀ CHƯA BỊ QUÁ TẢI:

  - Mẫu 1: Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã vào vận hành.

  - Mẫu 2: Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đăng ký thỏa thuận đấu nối.

  - Mẫu 3: Danh sách các trạm biến áp và đường dây trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu không còn khả năng đấu điện mặt trời mái nhà.

  - Mẫu 4: Danh sách các trạm biến áp và đường dây trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn khả năng đấu điện mặt trời mái nhà.


TIN LIÊN QUAN

(10:07 - 17/01/2023)

Thông báo Giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2023

(15:49 - 07/09/2021)

THÔNG TIN QUY ĐỊNH VỀ ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ (ĐMTMN)