Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 16:59 | 09/09/2021

Hỗ trợ giá bán điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19


TIN LIÊN QUAN

(16:59 - 09/09/2021)

Hỗ trợ giá bán điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19