Dịch vụ khách hàng

Lịch ngừng cung cấp điện

Đăng bởi | 10:37 | 18/08/2023

Thông báo Lịch ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2023

THÁNG 10/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/10/2023-08/10/2023

THÁNG 09/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 25/9/2023-01/10/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 18/9/2023-24/9/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 11/9/2023-17/9/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 05/9/2023-10/9/2023

THÁNG 08/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 28/8/2023-31/8/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 21/8/2023-27/8/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 14/8/2023-20/8/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 07/8/2023-13/8/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 31/7/2023-06/8/2023

THÁNG 07/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 24/7/2023-30/7/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 17/7/2023-23/7/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 10/7/2023-16/7/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/7/2023-09/7/2023

THÁNG 06/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 26/6/2023-02/7/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 19/6/2023-25/6/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 12/6/2023-18/6/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 5/6/2023-11/6/2023

THÁNG 05/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 29/5/2023-04/6/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 22/5/2023-28/5/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 15/5/2023-21/5/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 08/5/2023-14/5/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 04/5/2023-07/5/2023

THÁNG 04/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 24/4/2023-30/4/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 17/4/2023-23/4/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 10/4/2023-16/4/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 03/4/2023-09/4/2023

THÁNG 03/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 27/3/2023-02/4/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 20/3/2023-26/3/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 13/3/2023-19/3/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 06/3/2023-12/3/2023

THÁNG 02/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 27/02/2023-05/3/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 20/02/2023-26/022023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 13/02/2023-19/022023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 06/02/2023-12/022023

THÁNG 01/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 30/01/2023-05/022023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 27/01/2023-29/01/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/01/2023-19/01/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 09/01/2023-15/01/2023

- Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 02/01/2023-08/01/2023

Lịch sử lịch ngừng cung cấp điện:

- Lịch sử lịch ngừng cung cấp điện năm 2022

- Lịch sử lịch ngừng cung cấp điện năm 2021

- Lịch sử lịch ngừng cung cấp điện năm 2020

- Lịch sử lịch ngừng cung cấp điện năm 2019


TIN LIÊN QUAN

(10:37 - 18/08/2023)

Thông báo Lịch ngừng cung cấp điện