Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 16:33 | 08/11/2021

TCBC-Công ty Điện lực Bạc Liêu: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021

  Trong tháng 10 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV; Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; khu vực cách ly, khu vực điều trị bệnh Covid-19 và các chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021:

  1.1. Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện trong tháng 10/2021 là 96.124.277 kW.h, tăng 2,26 % so với cùng kỳ 2020 (94.001.814 kW.h). Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021 là 953.395.963 kW.h, đạt 82,19% kế hoạch năm 2021 (1.160.000.000 kW.h), tăng 3,10% so với cùng kỳ năm 2020 (924.712.951  kW.h).

  1.2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện:

  - Tháng 10/2021, phát triển 610 khách hàng mới. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 6.569 khách hàng mới với tổng mức đầu tư là 11,6 tỷ đồng. Trong đó, 4.958 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 538 khách hàng xóa câu phụ; 1.073 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 561 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  - Tổng số hộ dân có điện là 237.154 hộ /237.949 hộ, đạt 99,67%.

  1.3. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,897 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,058 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020 (2,955 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu là 3 ngày/khách hàng.

  - Khách hàng thuộc các nhóm còn lại với thời gian cấp điện trung bình là:

  + Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: 2,821 ngày/khách hàng, tốt hơn 2,179 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,065 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (2,756 ngày/khách hàng).

  + Khu vực nông thôn: 3,869 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,131 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,071 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,798 ngày/khách hàng).

  + Khách hàng ngoài sinh hoạt: 4,084 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,916 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,338 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,746 ngày/khách hàng).

  1.4. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.129,3343/2.062 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 4,3985/8,8 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 7,4447/9,73 lần, các chỉ tiêu trên (lũy kế thực hiện/kế hoạch năm 2021) đạt kế hoạch.

  1.5. Về tiết kiệm điện: Tháng 10/2021, sản lượng điện tiết kiệm là 2.352.819 kW.h. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 23.778.643 kW.h, tương ứng tỷ lệ 2,49% sản lượng điện thương phẩm, tăng 12,47% so với cùng kỳ năm 2020 (21.141.781 kW.h) và đạt 97,61% so với kế hoạch (24.360.000 kW.h).

  1.6. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Tháng 10/2021, Công ty thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 79,66%, tốt hơn 23,85% so với cùng kỳ năm 2020 (55,81%). Trong đó:

  - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng đạt 22,02%, tốt hơn 9,0% so với cùng kỳ năm 2020 (13,02%).

  - Thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian đạt 57,64%, tốt hơn 14,85% so với cùng kỳ năm 2020 (42,79%).

  1.7. Về công tác dịch vụ khách hàng:

  - Hoạt động chăm sóc khách hàng: Tháng 10/2021, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 5.940 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH), đã xử lý hoàn thành 5.940 yêu cầu (đạt 100%). Trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn 5.914 yêu cầu (đạt 99,56%), xử lý trễ hạn là 26 yêu cầu  (chiếm 0,44%) do yếu tố khách quan như: Thời tiết không thuận lợi do đêm khuya, điện thoại khách hàng không mở máy, khu vực phong tỏa do Covid-19, ... . Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, Công ty tiếp nhận và xử lý 50.159 yêu cầu của khách hàng từ TTCSKH, đã xử lý hoàn thành 50.159 yêu cầu (đạt 100%).

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Công ty Điện lực Bạc Liêu hiện đang cung cấp điện đến 253.968 khách hàng (khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 233.851, ngoài sinh hoạt là 20.117). Với tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 99,96%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,96%; tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 49,97%; tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 93,27%; tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 59,32%.

  - Công tác xóa hộ câu phụ: Lũy kế thực hiện đến hết tháng 10 năm 2021, toàn Công ty xóa được 539 hộ câu phụ với tổng mức đầu tư khoản là 1,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,3% so với kế hoạch (800 hộ).

  - Triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện: Tính đến hết tháng 10/2021, Công ty đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 23,4 tỷ đồng.

  1.8. Về công tác an sinh xã hội: Công ty tiếp tục chung tay và chia sẻ những khó khăn, vất vả do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể như: 

  - Hỗ trợ cho UBND thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với tổng số tiền hỗ trợ là 210.000.000 đồng.

  - Ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu số tiền 100.000.000 đồng.

  1.9. Về công trình đầu tư xây dựng:

  Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng năm 2021 là 48 công trình với tổng giá trị 105,901 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/10/2021, giá trị thực hiện đạt 49,5% kế hoạch.

  1.10. Về công trình sửa chữa lưới điện:

  Kế hoạch điều chỉnh sửa chữa lưới điện năm 2021 là 21 công trình với tổng giá trị 16,996 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/10/2021, giá trị thực hiện đạt 93,11% kế hoạch.

  2. Một số nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021:

  2.1. Về công tác cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  - Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2021.

  - Thực hiện đảm bảo cung cấp điện, trực sửa chữa điện 24/24 tại các khu vực cách ly, khu điều trị bệnh Covid-19 và các chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2.2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự kiến sản lượng điện thương phẩm tháng 11/2021 là 98.311.054 kW.h.

  2.3. Công tác tiết kiệm điện:

  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

  - Tiếp tục tuyên truyền tiết kiệm điện và các quy định pháp luật trong sử dụng điện trên Đài Truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố.

  2.4. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  - Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Triển khai cho các Điện lực thực hiện dán decal thông tin dịch vụ khách hàng tại nhà khách hàng.

  - Tiếp tục chuẩn hóa thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) cho 252.000/253.968 khách hàng, đạt 99,23% so với kế hoạch và cài đặt App CSKH/Zalo cho 248.637 khách hàng, đạt 60% so với kế hoạch./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                 Fax: 0291.3824200

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(13:47 - 09/06/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:46 - 09/05/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:38 - 12/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:48 - 11/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(15:17 - 11/02/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...