Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 15:09 | 25/11/2021

TBMT: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại; Mua sắm nón bảo hiểm trang bị cho CNVC-LĐ của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu
Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200
Mã số thuế: 0300942001 – 029

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 10: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại

- Gói thầu: Mua sắm nón bảo hiểm trang bị cho CNVC-LĐ của Công ty Điện lực Bạc Liêu

2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

3. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Trong vòng 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Tên dự án:

- Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2021 của Công ty Điện lực Bạc Liêu

- Mua sắm nón bảo hiểm trang bị cho CNVC-LĐ của Công ty Điện lực Bạc Liêu

5. Nguồn vốn:

- Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu (đối với gói thầu số 10)

- Nguồn Quỹ phúc lợi của Công ty Điện lực Bạc Liêu

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trên hệ thống mạng đấu

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

8. Thời gian phát hành HSYCBG:

- Gói thầu số 10:  Từ lúc đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến thời điểm đóng thầu 15 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2021

- Gói thầu: Từ lúc đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến thời điểm đóng thầu 15 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2021

9. Địa điểm phát hành HSYCBG: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

10. Phát hành 01 bộ E-HSYCBG: Miễn phí.

11. Thời điểm mở thầu: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu./.


TIN LIÊN QUAN

(08:10 - 06/01/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Hộp công tơ các loại năm 2023 và Gói thầu Mua sắm Trụ điện và đà cản các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:19 - 07/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:17 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm máy biến áp cho công trình ngoài 2081 2022 - đợt 3

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:15 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:54 - 01/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức và phục vụ tái cấu trúc tự động hoá lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:12 - 20/10/2022)

Thông báo đơn vị trúng đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(11:04 - 10/10/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu công tơ từ xa qua thiết bị modem

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:28 - 21/09/2022)

Thông báo đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(07:21 - 20/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm lịch xuân Quý Mão năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:34 - 15/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...