Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 09:00 | 14/12/2021

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; khu vực cách ly, khu vực điều trị bệnh Covid-19 và các chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 11 và 11 tháng  năm 2021:

  1.1. Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện trong tháng 11/2021 là 95.390.914 kW.h, tăng 4,59%  so với cùng kỳ 2020 (91.206.462 kW.h). Lũy kế 11 tháng là 1.048.786.877 kW.h, đạt 90,41% kế hoạch (1.160.000.000 kW.h), tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2020 (1.015.919.413 kW.h).

  1.2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện:

  - Tháng 11/2021, phát triển 572 khách hàng mới. Lũy kế 11 tháng, Công ty phát triển được 7.141 khách hàng mới với tổng mức đầu tư là 12,9 tỷ đồng. Trong đó, 5.355 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 611 khách hàng xóa câu phụ; 1.175 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 591 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  - Tổng số hộ dân có điện là 237.361 hộ/238.159 hộ, đạt 99,66%.

  1.3. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,888 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,069 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020 (2,957 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu là 3 ngày/khách hàng.

  - Khách hàng thuộc các nhóm còn lại với thời gian cấp điện trung bình là:

  + Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: 2,864 ngày/khách hàng, tốt hơn 2,136 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,104 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (2,760 ngày/khách hàng).

  + Khu vực nông thôn: 3,887 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,113 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,071 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,816 ngày/khách hàng).

  + Khách hàng ngoài sinh hoạt: 4,118 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,882 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,351 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,767 ngày/khách hàng).

  1.4. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Lũy kế 11 tháng, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.324,3292 /2.062 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 5,6151/8,8 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 8,1533/9,73 lần, các chỉ tiêu trên (lũy kế thực hiện/kế hoạch năm 2021) đạt kế hoạch.

  1.5. Về tiết kiệm điện: Tháng 11/2021, sản lượng điện tiết kiệm là 2.259.000 kW.h. Lũy kế 11 tháng, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 26.037.839 kW.h, tương ứng tỷ lệ 2,48% sản lượng điện thương phẩm, tăng 11,72% so với cùng kỳ năm 2020 (23.306.425 kW.h) và đạt 106,89% so với kế hoạch (24.360.000 kW.h).

  1.6. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Tháng 11/2021, Công ty thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 81,05%, tốt hơn 23,11% so với cùng kỳ năm 2020 (57,94%). Trong đó:

  - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng đạt 23,05%, tốt hơn 7,14% so với cùng kỳ năm 2020 (15,91%).

  - Thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian đạt 57,99%, tốt hơn 15,96% so với cùng kỳ năm 2020 (42,03%).

  1.7. Về công tác dịch vụ khách hàng:

  - Hoạt động chăm sóc khách hàng: Tháng 11/2021, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 9.664 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH), đã xử lý hoàn thành 9.664 yêu cầu (đạt 100%). Trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn 9.634 yêu cầu (đạt 99,69%), xử lý trễ hạn là 30 yêu cầu  (chiếm 0,31%) do yếu tố khách quan như: Thời tiết không thuận lợi do mưa to kéo dài; không liên lạc được khách hàng; khách hàng đi vắng không có ở nhà; khu vực phong tỏa do Covid-19; lỗi kết nối trên chương trình CRM, ... . Lũy kế 11 tháng, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 59.823 yêu cầu của khách hàng từ TTCSKH, đã xử lý hoàn thành 59.823 yêu cầu (đạt 100%).

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Công ty Điện lực Bạc Liêu hiện đang cung cấp điện đến 254.575 khách hàng (khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 234.358, ngoài sinh hoạt là 20.217). Với tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 99,97%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 96,17%; tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 48,63%; tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 98,18%; tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 60,89%.

  - Công tác xóa hộ câu phụ: Lũy kế thực hiện đến hết tháng 11 năm 2021, toàn Công ty xóa được 611 hộ câu phụ với tổng mức đầu tư khoản là 1,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76,4% so với kế hoạch (800 hộ).

  1.8. Về công trình đầu tư xây dựng:

  Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng năm 2021 là 48 công trình với tổng giá trị 105,901 tỷ đồng. Lũy kế đến 30/11/2021, giá trị thực hiện đạt 59,59% kế hoạch.

  1.9. Về công trình sửa chữa lưới điện:

  Kế hoạch điều chỉnh sửa chữa lưới điện năm 2021 là 21 công trình với tổng giá trị 16,996 tỷ đồng. Lũy kế đến 30/11/2021, giá trị thực hiện đạt 98,45% kế hoạch.

  2. Một số nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2021:

  2.1. Về công tác cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2021.
  • Thực hiện đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục tại các khu vực cách ly, khu điều trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2.2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự kiến sản lượng điện thương phẩm tháng 12/2021 là 91.591.394 kW.h.

  2.3. Công tác tiết kiệm điện:

  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

  - Tiếp tục tuyên truyền tiết kiệm điện và các quy định pháp luật trong sử dụng điện, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm trên Đài Truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố và ký kết hợp đồng tuyên truyền năm 2022.

  - In ấn bổ sung các tài liệu phục vụ tuyên truyền trong năm 2022 (tờ rơi, cẩm nang, tập học sinh, …).

  2.4. Công tác Truyền thông: Thực hiện truyền thông các chuỗi hoạt động tháng Tri ân khách hàng năm 2021. Triển khai thực hiện các nội dung hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần VII năm 2021. Truyền thông các hoạt động an sinh xã hội của Tổng công ty trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (trao nhà tình nghĩa, hỗ trợ trao tặng quà đến các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn).

  2.5. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  - Thực hiện chương trình quay số trúng thưởng “Cài App ngay, quà liền tay” dành cho khách hàng sử dụng điện có cài đặt và sử dụng App CSKH Tổng công ty Điện lực miền Nam.

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Triển khai cho các Điện lực thực hiện dán decal thông tin dịch vụ khách hàng tại nhà khách hàng.

  - Tiếp tục mở rộng công tác “ngừng thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại 03 xã thuộc huyện Đông Hải và 07 xã thuộc huyện Hòa Bình với khoảng 14.901 khách hàng.

  - Tiếp tục chuẩn hóa thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) cho 254.318/254.318 khách hàng, đạt 100% so với kế hoạch và cài đặt App CSKH/Zalo cho 151.670 khách hàng, đạt 61% so với kế hoạch./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:37 - 17/05/2023)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2023

(07:35 - 17/05/2023)

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA ĐỐI MẶT NHIỀU KHÓ KHĂN KHI THỜI TIẾT NẮNG NÓNG GAY GẮT KÉO DÀI TRÊN DIỆN RỘNG

        Qua theo dõi về tình hình vận...

(07:35 - 17/05/2023)

TCBC: MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN: CĂNG THẲNG CUNG ỨNG ĐIỆN CÁC THÁNG MÙA KHÔ

        Ngày 13/5/2023, Thủ tướng Chính phủ...

(09:13 - 12/09/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(17:58 - 26/07/2022)

TCBC-EVN: KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:24 - 17/01/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch...

(09:00 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(19:39 - 29/08/2021)

TCBC: EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,...

(19:33 - 29/08/2021)

TCBC: Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu...

(10:09 - 03/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện lần 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang có...