Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 17:58 | 24/12/2021

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 01/2022

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng, các phòng, ban, đội và các Điện lực trực thuộc triển khai phổ biến các VBQPPL mới có hiệu lực tháng 01/2022 liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

  1. Nghị quyết số 08/2021/NQ-UBTVQH15, ngày 26/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về “Giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự”. Hiệu lực: Từ ngày 14/01/2022.

  2. Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, ngày 25/09/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  3. Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ về “Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  4. Nghị định số 100/2021/NĐ-CP, ngày 15/11/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  * Lưu ý: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi trích dẫn không đúng nguồn thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm. Đối với hành vi để hư hỏng từ 50% số lượng chỉ tiêu thông tin thống kê trở lên trong phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê trong thời hạn lưu trữ theo quy định, nhưng còn khả năng khôi phục phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

  Bên cạnh đó, đối với các biện pháp khắc phục hậu quả buộc hủy bỏ báo cáo thống kê; Buộc cải chính nguồn thông tin thống kê đã trích dẫn, phổ biến, đăng tải; Buộc cải chính thông tin thống kê sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đã phổ biến; Buộc đính chính những thông tin thống kê đã phổ biến, đăng tải, ghi trên các ấn phẩm sai sự thật, thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  Ngoài ra, đối với biện pháp khắc hậu quả buộc hủy bỏ phiếu, biểu điều tra thống kê và buộc hủy kết quả điều tra thống kê; Buộc khôi phục lại phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê còn khả năng khôi phục, thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  5. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, ngày 16/11/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  * Lưu ý: Bổ sung hành vi “Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định” vào nhóm các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bị phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng. Đồng thời, bổ sung thêm trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn bị xử phạt 04 - 08 triệu đồng: Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế.

  Bên cạnh đó, mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có). Theo quy định hiện hành, mức miễn tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có).

  Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; kế toán, kiểm toán độc lập; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước…

  6. Nghị định số 105/2021/NĐ-CP, ngày 04/12/2021 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2021.

  7. Nghị định số 106/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam”. Hiệu lực: Từ ngày 21/01/2022.

  8. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  9. Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, ngày 07/12/2021 của Chính phủ về “Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng”. Hiệu lực: Từ ngày 20/01/2022.

  10. Nghị định số 110/2021/NĐ-CP, ngày 09/12/2021 của Chính phủ về “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ”. Hiệu lực: Từ ngày 15/12/2021 (Bồ sung tháng 12).

  11. Nghị định số 111/2021/NĐ-CP, ngày 09/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa”. Hiệu lưc: Từ ngày 15/02/2022.

  12. Nghị định số 112/2021/NĐ-CP, ngày 10/12/2021 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  13. Quyết định số 1956/QĐ-NHNN, ngày 03/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về “Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013, Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư 25/2016/TT-NHNN ngày 29/07/2016”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  14. Thông tư số 80/2021/TT-BTC, ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  15. Thông tư số 07/2021/TT-BTP, ngày 01/11/2021 của Bộ Tư pháp về “Quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  16. Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT, ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  17. Thông tư số 19/2021/TT-NHNN, ngày 24/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá”. Hiệu lực: Từ ngày 08/01/2022.

  18. Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg, ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ”. Hiệu lực: Từ ngày 01/12/2021 (Bổ sung tháng 12/2021).

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...