Dịch vụ khách hàng

Lịch ngừng giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:48 | 01/01/2022

Lịch sử ngừng giảm cung cấp điện năm 2021

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2021

THÁNG 12/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 27/12/2021-30/12/2021 và ngày 02/01/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

THÁNG 11/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021

THÁNG 10/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021

THÁNG 09/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021

THÁNG 08/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021

THÁNG 07/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021

THÁNG 06/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021

THÁNG 05/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021 và ngày 02/5/2021

THÁNG 04/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/4/2021

THÁNG 03/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

THÁNG 02/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 17/02/2021 đến ngày 21/02/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/02/2021 đến ngày 09/02/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021

THÁNG 01/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/01/2021 đến ngày 24/01/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021

Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện:

- Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện năm 2020

- Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện năm 2019


TIN LIÊN QUAN

(10:56 - 10/04/2023)

Thông báo Lịch ngừng, giảm cung cấp điện