Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 15:24 | 17/01/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng công ty), của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cùng sự phối hợp và hỗ trợ của các Sở, Ban, Ngành địa phương, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương.

  I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021:

  1. Sản lượng điện thương phẩm: Đạt 1.136,57 triệu kW.h, đạt 100,14% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.135 triệu kW.h), tốc độ tăng trưởng đạt 3,19% so với năm 2020 (1.101.399.832 kW.h).

  2. Doanh thu bán điện: Đạt 2.107,989 tỷ đồng, tăng 4,33% so với năm 2020 (2.020,463 tỷ đồng).

  3. Tỷ lệ thu tiền điện: Công ty thực hiện thu đạt 100% so với số phải thu, thực hiện tốt hơn 0,1% so với kế hoạch Tổng công ty giao (99,9%).

  4. Lợi nhuận: Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm giảm doanh thu và việc phát triển hệ thống năng lượng mặt trời làm tăng chi phí phân phối nhưng với nỗ lực của Công ty, chỉ tiêu lợi nhuận SXKD điện đã hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao (đạt 6,782 tỷ đồng).

  5. Tổn thất điện năng: Thực hiện 4,68%, bằng so với năm 2020, đạt kế hoạch Tổng công ty giao (4,68%).

  6. Độ tin cậy cung cấp điện: Năm 2021, Công ty thực hiện đạt các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện. Cụ thể: chỉ số thời gian ngừng cung cấp điện trung bình của hệ thống (SAIDI) là 1.549,2722/2.062 phút, tốt hơn 512,7278 phút; chỉ số tần suất ngừng cung cấp điện trung bình của hệ thống (SAIFI) là 9,2954/9,7300 lần, tốt hơn 0,4346 lần; chỉ số tần suất ngừng cung cấp điện thoáng qua trung bình của hệ thống (MAIFI) là 6,6913/8,8 lần, tốt hơn 2,1087 lần.

  7. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện:

  - Năm 2021, Công ty phát triển được 8.078 khách hàng mới với tổng mức đầu tư là 14,275 tỷ đồng. Trong đó: 6.773 khách hàng sinh hoạt, 1.305 khách hàng ngoài sinh hoạt. Nâng tổng số khách hàng có điện là 258.288 khách hàng, trong đó có 237.980 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và 20.308 khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt.

  - Tổng số hộ dân có điện là 237.980 hộ/238.760 hộ, đạt tỷ lệ 99,67%

  8. Về tiết kiệm điện: Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Công ty không tổ chức được các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện qua các kênh truyền thông đại chúng (báo, đài), truyền thông nội bộ đến khách hàng sử dụng điện (phòng giao dịch, website, app CSKH, Zalo). Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 đến người dân, khách hàng sử dụng điện. Kết quả: toàn tỉnh Bạc Liêu tiết kiệm được 28,259 triệu kW.h, bằng 2,49% sản lượng điện thương phẩm, tốt hơn 11,34% so với năm 2020 (25,381 triệu kW.h) và đạt kế hoạch Tổng công ty giao ( 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  9. Công tác xóa câu phụ: Thực hiện xóa 747 hộ câu phụ, với số tiền đầu tư đường trục, gắn mới công tơ và nhánh rẽ là 6,099 tỷ đồng.

  10. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,890 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,043 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020 (2,933 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao (3 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện hạ áp với thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt: khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trung bình 2,908 ngày/khách hàng; khu vực nông thôn 3,881 ngày/khách hàng; khách hàng ngoài sinh hoạt 4,152 ngày/khách hàng, đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao (5 ngày/khách hàng).

  11. Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng năm 2021:

  - Năm 2021, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 65.576 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH). Đã xử lý hoàn thành 65.576 yêu cầu (đạt 100%); trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 64.224 yêu cầu (đạt 97,94%), có 1.352 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 2,06%) do các nguyên nhân khách quan.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Công ty cung cấp điện đến 258.288 khách hàng (khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 237.980, ngoài sinh hoạt là 20.308). Với tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 99,98%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 96,79%; tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 48,81%; tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 96,53%; tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 61,43%.

  12. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Kết quả thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 12/2021 là 97,11%, đạt vượt so với kế hoạch Tổng công ty giao (90%), tốt hơn 34,45% so với cùng kỳ năm 2020 (62,66%).

  13. Công tác an toàn vệ sinh lao động: Năm 2021, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động. Ý thức công nhân ngày càng được nâng cao (thể hiện qua kiểm tra an toàn lao động tại hiện trường, không phát hiện các trường hợp sai phạm quy trình an toàn điện) và Công ty thực hiện tốt công tác tuyên truyền các vụ tai nạn xảy ra trong Tập đoàn, Tổng công ty đến tất cả CBCNV để rút kinh nghiệm.

  14. Về công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) lưới điện:

  - Kế hoạch ĐTXD năm 2021 của Công ty bao gồm 47 công trình (06 công trình lưới điện 110kV; 15 công trình lưới điện 22kV; 06 công trình kiến trúc; 13 công trình mua sắm, khác; 06 công trình vay vốn và 01 công trình trả nợ tỉnh), với tổng giá trị 96,355 tỷ đồng.

  - Năm 2021, công tác ĐTXD gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid-19, khó khăn về mặt bằng thi công, ... nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty, sự hỗ trợ nhiệt tình của địa phương, Công ty đã triển khai và thi công hoàn thành đưa vào vận hành 07 công trình lưới điện phân phối, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, khối lượng đưa vào vận hành như sau:

  + Đường dây trung áp xây dựng mới: 56,8 km;

  + Đường dây trung áp cải tạo, nâng cấp: 16,79 km;

  + Đường dây hạ áp xây dựng mới: 79,83 km;

  + Tổng dung lượng TBA phân phối tăng thêm: 5.550,5 kVA;

  + Số hộ được cấp điện: khoảng 553 hộ (cho các khu vực vùng lõm và xóa câu phụ).

  15. Về công trình sửa chữa lớn: Năm 2021, Công ty đã thực hiện hoàn thành 21/21 công trình. Trong đó gồm 18 công trình lưới điện 22kV và 03 công trình khác (kiến trúc, công xa), hoàn thành 100% khối lượng công trình, với tổng giá trị thực hiện là 16,286 tỷ đồng.

  II. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022:

  1. Mục tiêu:

  - Mục tiêu 1: Giữ vững đoàn kết, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật.

  - Mục tiêu 2: Đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

  - Mục tiêu 3: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đặc biệt là lợi nhuận Tổng công ty giao; tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

  - Mục tiêu 4: Sắp xếp hoàn thiện bộ máy tổ chức, tăng cường quản trị doanh nghiệp để phát triển bền vững. Áp dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

  - Mục tiêu 5: Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các công trình sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng năm 2022. Nâng cao chất lượng công tác đầu tư.

  2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022:

  a) Điện thương phẩm: 1.171 triệu kW.h.

  b) Tỷ lệ tổn thất điện năng: 4,68%.

  c) Sửa chữa lớn: 40.439 triệu đồng.

  d) Đầu tư xây dựng: 103.332 triệu đồng.

  đ) Suất sự cố:

  - Đường dây 110kV kéo dài: 0,721 vụ/100km/năm;

  - Đường dây 110kV thoáng qua: 0,679 vụ/100km/năm;

  - Trạm biến áp 110kV: 0,150 vụ/trạm/năm.

  e) Độ tin cậy cung cấp điện tất các trường hợp mất điện:

  - Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI): 1.506 phút;

  - Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI): 4,86 lần;

  - Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI): 6,58 lần.

  g) Lợi nhuận: thực hiện đạt kế hoạch Tổng công ty giao.

  3. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2022:

  3.1. Về công tác cung cấp điện:

  - Triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp điện năm 2022 (kế hoạch 6762/KH-PCBL ngày 17/12/2021 của Công ty Điện lực Bạc Liêu và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 22/12/2021).

  - Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cung cấp điện Công ty Điện lực Bạc Liêu. Chủ động hơn nữa trong công tác điều hành, chỉ đạo nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

  - Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  - Khai thác hiệu quả công nghệ mới (SCADA, vệ sinh sứ hotline, sửa chữa điện nóng, …) nhằm giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện.

  - Phối hợp kế hoạch cắt điện công tác linh hoạt, hiệu quả giảm thiểu thời gian và khu vực mất điện.

  - Rà soát thường xuyên tình hình vận hành lưới điện, kịp thời phát hiện các thiết bị có nguy cơ hư hỏng, gây sự cố để chủ động thay thế. Không để xảy ra sự cố chủ quan, nâng cao chuyên môn và tinh thần làm việc của CBCNV, tuân thủ đúng các quy trình, quy định về an toàn, vận hành lưới điện.

  - Xây dựng phương thức kết lưới hợp lý và tối ưu trong vận hành. Rà soát lại việc bố trí các thiết bị bảo vệ trên lưới điện cũng như yêu cầu phối hợp bảo vệ để đảm bảo vận hành lưới điện hiệu quả.

  3.2. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  Thực hiện đạt kế hoạch tỷ lệ giao dịch trực tuyến theo phương thức điện tử do Tổng công ty giao năm 2022:

  - Thực hiện tiếp nhận cung cấp 100% dịch vụ điện qua hình thức trực tuyến hoặc gián tiếp (qua Trung tâm chăm sóc khách hàng, Cổng Dịch vụ công quốc gia).

  - Tuyên truyền về ưu điểm, thuận tiện của việc giao dịch trực tuyến đến khách hàng bằng nhiều hình thức thông qua các kênh truyền thông đại chúng (báo, đài) và truyền thông nội bộ (phòng giao dịch khách hàng, tờ rơi, cẩm nang, poster, phát tuyên truyền lưu động …).

  - Tổ chức các điểm lưu động hướng dẫn khách hàng trải nghiệm và sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4.

  - Từng bước số hóa các quy trình nội bộ theo định hướng chung của Tổng công ty: Dự toán, cấp phát, quyết toán, nghiệm thu vật tư cấp điện, triển khai qua phần mềm cấp điện máy tính bảng kết nối hệ thống CMIS, hệ thống kho vật tư.

  3.3.  Nâng cao hiệu quả SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao:

  a) Điện thương phẩm:

  - Làm việc với khách hàng, nắm chắc nhu cầu phụ tải, từ đó xây dựng các phương án cấp điện hợp lý, đảm bảo vận hành liên tục, ổn định. Đồng thời kết hợp công tác hợp lý, giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện, tăng sản lượng điện thương phẩm.

  - Triển khai thực hiện các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn các đường dây và trạm biến áp, đảm bảo đúng tiến độ, góp phần giảm quá tải lưới điện hiện hữu, tăng khả năng cung cấp điện phục vụ khách hàng.

  - Giải quyết nhanh việc cấp điện cho khách hàng, nhanh chóng đóng điện đưa vào vận hành.

  - Ứng dụng công nghệ trong công tác vận hành, sửa chữa lưới điện, áp dụng hiệu quả công tác vệ sinh sứ hotline.

  - Thực hiện tốt công tác giảm sự cố trên lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

  - Xây dựng phương thức tối ưu khai thác mọi khả năng đáp ứng của lưới điện để chuyển tải cấp điện cho khu vực không công tác.

  b) Về tiết kiệm điện:

  - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025.

  - Mở rộng tuyên truyền tiết kiệm điện qua các kênh truyền thông nội bộ (website, phòng Giao dịch khách hàng, Zalo, SMS, ấn phẩm tuyên truyền, pano cố định…), truyền thông đại chúng ...

  - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2022.

  - Phổ biến kiến thức tiết kiệm điện, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện tại các trường học nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm đến lực lượng học sinh, sinh viên.

  - Phối hợp Sở Công Thương triển khai chương trình hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện > 03 triệu kW.h/năm; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng trên địa bàn.

  - Tổ chức các Hội thảo tiết kiệm điện; Hội nghị tuyên truyền pháp luật trong sử dụng điện và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

  - Tập trung nghiên cứu và triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng trong việc thực hiện tiết kiệm điện (thông qua các hình thức thay thế thiết bị sử dụng điện hiệu suất thấp bằng thiết bị điện hiệu suất cao, tiết kiệm điện).

  - Xây dựng các chương trình, cụ thể đến từng nhóm khách hàng có tiềm năng tiết kiệm điện lớn, ít tốn chi phí.

  c) Giảm tổn thất điện năng (TTĐN):

  - Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm TTĐN năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch, xử lý tiếp xúc tại các mối nối, bịt kín mối nối, xử lý đường dây, trạm biến áp quá tải, đầy tải, cân pha, thay hệ thống đo đếm định kỳ....

  - Triển khai kế hoạch lắp đặt tụ bù năm 2022 hoàn thành theo kế hoạch Tổng công ty giao: trung áp 1,8 Mvar (lắp đặt 0,9 Mvar, dự phòng 0,9 Mvar), hạ áp 3,608 Mvar (lắp đặt 3,308 Mvar, dự phòng 0,3 Mvar). Vận động khách hàng lắp đặt tụ bù theo quy định.

  - Theo dõi ảnh hưởng năng lượng tái tạo làm biến động TTĐN.

  - Lập kế hoạch vệ sinh sứ và thiết bị trên tất cả các tuyến đường dây trong quý I năm 2022. Ưu tiên sử dụng công nghệ rửa sứ hotline.

  - Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện (CBM) năm 2022.

  - Triển khai công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch để mang lại hiệu quả trong công tác giảm TTĐN.

  d) Độ tin cậy cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 766/CTr-PCBL ngày 25/02/2021).

  - Thực hiện triệt để việc áp dụng công tác vệ sinh cách điện hotline trên lưới điện.

  - Triển khai thực hiện ngay công tác sửa chữa lưới điện hotline khi Tổng công ty trang bị phương tiện, vật tư thiết bị.

  - Bố trí nhân sự lập lịch công tác tuần, tháng phải tính toán chỉ số SAIDI và hằng ngày kiểm soát việc thực hiện độ tin cậy, thao tác trên chương trình OMS.

  - Đối với đường dây trục chính có nhiều nhánh rẽ, khi công tác trên trục chính phải thực hiện công tác liên quan đến các thiết bị đầu nhánh rẽ để tránh trường hợp khi thực hiện công tác tại các nhánh rẽ phải cắt điện lại trục chính.

  - Chủ động lập kế hoạch chi tiết, kết hợp nhiều hạng mục công việc (cả phần trung và hạ áp) có liên quan, đồng thời kết hợp công tác thí nghiệm định kỳ hằng năm vào những công tác có kế hoạch (sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, …) để hạn chế thấp nhất tần suất cắt điện.

  - Chủ động phối hợp giữa các công tác trong Công ty và các đơn vị thi công bên ngoài nhằm giảm tần suất ngừng cung cấp điện.

  3.4. Tăng cường cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cấp điện cho nuôi tôm. Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn (SCL) và đầu tư xây dựng (ĐTXD):

  - Năm 2022, Công ty dự kiến phát triển thêm 8.000 khách hàng mới (trong đó sinh hoạt là 6.000 khách hàng, ngoài sinh hoạt là 2.000 khách hàng.

  - Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng năm 2022.

  - Tiếp tục thực hiện cải cách các thủ tục hành chính để đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo tiến độ khởi công, tiến độ thi công các dự án theo kế hoạch được duyệt. Đồng thời hoàn thiện các thể chế, quy định về quản lý đầu tư, quản lý chi phí, quản lý chất lượng công trình phù hợp với thực tế và quy định mới của Nhà nước, Tổng công ty.

  - Thực hiện đúng các mốc tiến độ hạng mục công trình chính (số công trình đường dây/trạm được khởi công, số đường dây, trạm biến áp được đóng điện …) theo tiến độ được duyệt. Các công trình lưới điện đã nghiệm thu đưa vào vận hành, phải tiến hành công tác quyết toán theo đúng quy định và tiến độ theo chỉ đạo của Tổng công ty.

  - Tăng cường công tác giám sát đầu tư, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các công trình đầu tư./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:37 - 17/05/2023)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2023

(07:35 - 17/05/2023)

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA ĐỐI MẶT NHIỀU KHÓ KHĂN KHI THỜI TIẾT NẮNG NÓNG GAY GẮT KÉO DÀI TRÊN DIỆN RỘNG

        Qua theo dõi về tình hình vận...

(07:35 - 17/05/2023)

TCBC: MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN: CĂNG THẲNG CUNG ỨNG ĐIỆN CÁC THÁNG MÙA KHÔ

        Ngày 13/5/2023, Thủ tướng Chính phủ...

(09:13 - 12/09/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(17:58 - 26/07/2022)

TCBC-EVN: KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:24 - 17/01/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch...

(09:00 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(19:39 - 29/08/2021)

TCBC: EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,...

(19:33 - 29/08/2021)

TCBC: Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu...

(10:09 - 03/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện lần 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang có...