Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi | 17:31 | 24/01/2022

HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MTMN ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN

HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MTMN ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN THÁNG 11/2022

1. Điện lực thành phố Bạc Liêu:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 14/11-20/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 07/11-13/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 31/10-06/11/2022

2. Điện lực Giá Rai:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 14/11-20/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 07/11-13/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 31/10-06/11/2022

3. Điện lực Vĩnh Lợi:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 14/11-20/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 07/11-13/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 31/10-06/11/2022

4. Điện lực Phước Long:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 14/11-20/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 07/11-13/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 31/10-06/11/2022

5. Điện lực Đông Hải:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 14/11-20/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 07/11-13/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 31/10-06/11/2022

6.  Điện lực Hòa Bình:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 14/11-20/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 07/11-13/11/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 31/10-06/11/2022

* Lịch sử huy động công suất

- Lịch sử huy động tháng 10/2022

- Lịch sử huy động tháng 9/2022

- Lịch sử huy động tháng 8/2022

- Lịch sử huy động tháng 7/2022

- Lịch sử huy động tháng 3/2022

- Lịch sử huy động tháng 02/2022

- Lịch sử huy động tháng 01/2022


TIN LIÊN QUAN

(17:31 - 24/01/2022)

HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MTMN ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN