Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi | 17:31 | 24/01/2022

HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MTMN ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN

HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MTMN ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN THÁNG 11/2023

1. Điện lực thành phố Bạc Liêu:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 27/11-03/12/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 20/11-26/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 13/11-19/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 06/11-12/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 30/10-05/11/2023

2. Điện lực Giá Rai:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 27/11-03/12/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 20/11-26/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 13/11-19/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 06/11-12/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 30/10-05/11/2023

3. Điện lực Vĩnh Lợi:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 27/11-03/12/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 20/11-26/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 13/11-19/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 06/11-12/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 30/10-05/11/2023

4. Điện lực Phước Long:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 27/11-03/12/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 20/11-26/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 13/11-19/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 06/11-12/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 30/10-05/11/2023

5. Điện lực Đông Hải:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 27/11-03/12/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 20/11-26/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 13/11-19/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 06/11-12/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 30/10-05/11/2023

6.  Điện lực Hòa Bình:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 27/11-03/12/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 20/11-26/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 13/11-19/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 06/11-12/11/2023

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 30/10-05/11/2023

 

* Lịch sử huy động công suất

- Lịch sử huy động tháng 10/2023

- Lịch sử huy động tháng 9/2023

- Lịch sử huy động tháng 8/2023

- Lịch sử huy động tháng 7/2023

- Lịch sử huy động tháng 5-6/2023

- Lịch sử huy động tháng 4/2023

- Lịch sử huy động tháng 3/2023

- Lịch sử huy động tháng 02/2023

- Lịch sử huy động tháng 01/2023


TIN LIÊN QUAN

(17:31 - 24/01/2022)

HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MTMN ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN