Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 16:27 | 25/01/2022

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực bổ sung tháng 01 và từ tháng 2/2022

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng, các phòng, ban, đội và các Điện lực trực thuộc triển khai phổ biến các VBQPPL mới có hiệu lực bổ sung tháng 01/2022 và từ tháng 02/2022 liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

  I. Các VBQPPL (bổ sung) có hiệu lực từ tháng 01/2022:

  1. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  Lưu ý: Đây là Nghị định quan trọng, thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị các Điện lực, Đội cao thế nghiên cứu thực hiện (biên bản theo các biểu mẫu quy định).

  2. Nghị định số 122/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ về “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  Lưu ý:

 • Theo quy định mức mới, hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư vẫn gồm phạt cảnh cáo và phạt tiền. Tuy nhiên mức phạt tiền tối đa có sự thay đổi lên tới 500 triệu đồng trong lĩnh vực quy hoạch, 300 triệu đồng trong lĩnh vực đầu tư, đấu thấu; lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng. Mức phạt tiền quy định nêu trên áp dụng đối với tổ chức.
 • Với cá nhân vi phạm cùng một hành vi thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt so với tổ chức. Thời hạn xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp là 1 năm; lĩnh vực quy hoạch là 2 năm.

 • Đáng lưu ý là mức phạt vi phạm về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tăng tăng lên gấp đôi so với mức hiện hành. Hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mức phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng thay vì mức từ 10 triệu đến 15 triệu đồng như quy định cũ.

 • Nghị định cũng bổ sung quy định xử phạt mới liên quan đến vi phạm về kê khai vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Theo đó hành vi khai khống vốn điều lệ có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng, khai khống từ 10 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng mức phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Mức phạt tối đa của hành vi này lên tới 100 triệu đồng.

 • Đối với hành vi vi phạm về thành lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp mức phạt tối đa lên tới 30 triệu đồng. Trước đây, mức phạt tối đa liên quan tới quy định này là 10 triệu đồng.

  3. Nghị định số 124/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP, ngày 04/09/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  4. Nghị định số 125/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  5. Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  6. Nghị định số 127/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP, ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  7. Nghị định số 128/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  8. Nghị định số 129/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  9. Nghị định số 138/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về “Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  10. Nghị định số 142/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về “Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  11. Nghị định số 143/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  12. Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành Nghị định 143/2021/NĐ-CP, của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88/2019/NĐ-CP, ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2022.

  13. Nghị định số 03/2022/NĐ-CP, ngày 06/01/2022 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  14. Nghị định số 04/2022/NĐ-CP, ngày 06/01/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  15. Nghị định số 05/2022/NĐ-CP, ngày 07/01/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2019/NĐ-CP, ngày 17/06/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  16. Nghị định số 07/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  17. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  18. Nghị định số 09/2022/NĐ-CP, ngày 12/01/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  19. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, ngày 17/01/2022 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  Lưu ý:

 • Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, hoặc dùng vũ lực đối với người lao động là người giúp việc gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Người sử dụng lao động không thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác hoặc kỷ luật sa thải đối với người lao động là thành viên của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm, trừ trường hợp hai bên không thỏa thuận được;…sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 • Ngoài ra, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để trục lợi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp làm giả, làm sai lệch nội dung nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

  20. Quyết định số 65/QĐ-BCT, ngày 19/01/2022 của Bộ Công Thương về “Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2021”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  21. Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL, ngày 19/01/2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả về việc ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  II. Các VBQPPL có hiệu lực từ tháng 02/2022:

  1. Nghị định số 117/2021/NĐ-CP, ngày 22/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”. Hiệu lực: Từ ngày 15/02/2022.

  2. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng”. Hiệu lực: Từ ngày 15/02/2022.

  3. Nghị định số 136/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, ngày 13/03/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ”. Hiệu lực: Từ ngày 15/02/2022.

  4. Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT, ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”. Hiệu lực: Từ ngày 07/02/2022.

  5. Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/02/2022.

  Lưu ý:

 • Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày và giờ làm thêm của người lao động như sau: trong một ngày không quá 12 giờ; trong một tuần không quá 72 giờ; trong một tháng không quá 40 giờ; tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.

 • Người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục) hằng tuần. Đối với những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm hằng tháng có ít nhất 04 ngày nghỉ cho người lao động.

 • Bên cạnh đó, hằng năm, căn cứ vào quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm, người sử dụng lao động lập kế hoạch xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày của người lao động theo các trường hợp sau: Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn là 8 giờ; Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn nhiều hơn 8 giờ nhưng không quá 12 giờ; Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn nhiều hơn 8 giờ nhưng không quá 12 giờ; Cho nghỉ trọn ngày.

  6. Thông tư số 25/2021/TT-BCT, ngày 20/12/2021 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi Thông tư số 33/2019/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam”. Hiệu lực: Từ ngày 07/02/2022.

  7. Thông tư số 17/2021/TT-BXD, ngày 22/12/2021 của Bộ Xây dựng về “Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng”. Hiệu lực: Từ ngày 05/02/2022.

  8. Thông tư số 35/2021/TT-BYT, ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về “Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 9 Thông tư số 30/2020/TT-BYT, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế”. Hiệu lực: Từ ngày 15/02/2022.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...