Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Nguyễn Thái Thuỳ Linh | 14:33 | 28/01/2022

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

  Ngày 24/01/2021, tại Hội trường Công ty Điện lực Bạc Liêu, Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Việt Quân - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu; về phía Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu có đồng chí Trần Quyền Dự - Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Bạc Liêu, cùng 17 Đại biểu dự trực tiếp tại Hội trường Công ty và 123 Đảng viên dự qua 10 điểm cầu trực tuyến.

Ảnh: Đồng chí Lâm Việt Quân - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Đảng bộ Công ty có 10 Chi bộ trực thuộc, trong năm 2021 Đảng bộ đã giới thiệu và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét kết nạp 28 đồng chí vào Đảng, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ là 140 đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 27 đồng chí chiếm tỷ lệ 19,3%. Đảng ủy Công ty luôn quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên cán bộ, đảng viên và CNVC-LĐ trong toàn Công ty yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2021, Đảng ủy Công ty đã tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm đó là: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI).

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và học tập Nghị quyết được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, số lượng cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong Đảng bộ Công ty tham dự học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 448 lượt người; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ... góp phần thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào ngày 26 tháng 02 năm 202l. Qua sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày l5/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Công ty đánh giá việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Công ty Điện lực Bạc Liêu. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu đã biểu dương, khen thưởng cho 5 tập thể và 3 cá nhân tại Hội nghị sơ kết. Ngoài ra Đảng bộ Công ty vinh dự có 01 đồng chí được Tỉnh ủy Bạc Liêu khen thưởng là tấm gương tiêu biểu trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, Đảng ủy đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vửa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021: Điện thương phẩm 1.136,5 triệu kW.h, đạt 100,14% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.135 triệu kW.h), tăng 3,19% so với năm 2020; Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện 4,68%, bằng so với cùng kỳ năm 2020 (4,68%), đạt kế hoạch Tổng công ty giao (4,68%); Giá bán điện bình quân 1.854,69 đ/kW.h, tốt hơn 1,19 đ/kW.h so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.853,50 đ/kW.h), tăng 20,24 đ/kW.h so với năm 2020 (1.834,45 đ/kW.h); phát triển được 8.078 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng của Công ty là 258.288 khách hàng; nộp thuế đủ, đúng thời gian quy định của Nhà nước.

  Triển khai chương trình công tác năm 2022, Đảng bộ Công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ tập trung vào các nội dung chủ yếu: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên và CNVC-LĐ, đồng thời gắn kết nhiệm vụ. học tập với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cụ thể hóa “Chương trình hành động số 525/ĐUPCBL ngày 23/11/2021 của Đảng ủy Công ty Điện lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” vào chương trình công tác hàng tháng của Đảng ủy Công ty/Chi ủy/Chi bộ và các đoàn thể; Tăng cường trách nhiệm của Đảng ủy/Chi ủy/Chi bộ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên; Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ năm 2022 đề ra, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Trần Quyền Dự - Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Bạc Liêu phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quyền Dự - Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Bạc Liêu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đạt được năm qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ cần tiếp tục ra sức phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục những khó khăn, thách thức, chủ động, tích cực, sáng tạo và linh hoạt trong hoạt động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra” của Đảng cho 02 đồng chí thuộc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty. Đảng ủy Công ty tặng giấy khen cho 03 Chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Ảnh: Đồng chí Lâm Việt Quân - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra”cho 02 đồng chí

 

Ảnh: Đồng chí Trần Quyền Dự - Bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho các đại diện tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021

Nguyễn Thái Thùy Linh


TIN LIÊN QUAN

(16:08 - 19/01/2023)

Chi bộ Điện lực Đông Hải tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

  Chiều ngày 17/01/2023, Chi bộ Điện lực Đông Hải tổ chức Hội nghị tổng kết...

(16:01 - 19/01/2023)

Công ty Điện lực Bạc Liêu tham dự chương trình tiếp nhận và trao tặng quà, nhà tình thương cho cán bộ đảng viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

  Sáng ngày 17/01/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh...

(07:08 - 19/01/2023)

Hội nghị Tổng kết công tác Công tác xây dựng đảng năm 2022 của Chi bộ 2 – Cơ quan Công ty

  Sáng ngày 17/01/2023, Chi bộ 2 – Cơ quan Công ty tổ chức Hội...

(07:05 - 19/01/2023)

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

  Chi bộ Điện lực Vĩnh Lợi xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023: “Phấn...

(10:53 - 17/01/2023)

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bạc Liêu tổ chức chương trình Xuân tình nguyện 2023

  Sáng ngày 14/01/2023, Đoàn cơ sở và Ban Nữ công...

(13:33 - 10/01/2023)

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Bạc Liêu tham gia chạy Việt dã “We run we share – Chạy chia sẻ, chạy vui hơn”

  Nhằm phát động và triển khai chương trình chạy bộ, đi bộ gây...

(15:52 - 29/12/2022)

Cùng nhìn lại hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Công ty Điện lực Bạc Liêu năm 2022

  Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) được sự quan...

(13:07 - 19/12/2022)

Lễ gắn biển nhà “Mái ấp Công đoàn” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho CNVC-LĐ Điện lực Hồng Dân - Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Chiều ngày 13/12/2022, được sự ủy quyền của Công đoàn Tổng...

(07:18 - 13/12/2022)

100% cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Bạc Liêu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

  Sáng ngày 09/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ...

(09:33 - 07/12/2022)

Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu tham dự học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  Thực hiện văn bản số 1617-CV/ĐUK ngày 28/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ...