Về chúng tôi

Về chúng tôi

Đăng bởi | 08:12 | 08/02/2022

TỔNG QUAN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

  Điện lực Bạc Liêu là tiền thân của Công ty Điện lực Bạc Liêu, được thành lập trên cơ sở tách ra từ Điện lực Minh Hải cũ (01/4/1997). Từ ngày 14/4/2010, theo quyết định số 235/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên Điện lực Bạc Liêu thành Công ty Điện lực Bạc Liêu là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là: Quản lý, sản xuất, kinh doanh điện năng và viễn thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
  Từ khi thành lập, chức năng của Điện lực Bạc Liêu là sản xuất kinh doanh điện năng, đến năm 2004 được bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ kinh doanh viễn thông công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đến năm 2012, kinh doanh viễn thông công cộng đã chuyển toàn bộ cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel nên chức năng nhiệm vụ chính của Công ty hiện nay là sản xuất kinh doanh điện năng.

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

1.193,48 triệu kW.h

(Năm 2022)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

264.528 khách hàng

(Tính đến 31/12/2022)

 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng
- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện
- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng - cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển
- Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.
- Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp
- Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo


TIN LIÊN QUAN