Về chúng tôi

Lịch sử xây dựng và phát triển

Đăng bởi | 10:55 | 08/02/2022

LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

  Ngày 01/4/1997, Điện lực Bạc Liêu là tiền thân của Công ty Điện lực Bạc Liêu, được thành lập trên cơ sở tách ra từ Điện lực Minh Hải. Từ ngày 14/4/2010, theo quyết định số 235/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên Điện lực Bạc Liêu thành Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là: Quản lý, sản xuất, kinh doanh điện năng và viễn thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  Từ khi thành lập, chức năng của Điện lực Bạc Liêu là quản lý, sản xuất, kinh doanh điện năng, đến năm 2004 được bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ kinh doanh viễn thông công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đến năm 2012, kinh doanh viễn thông công cộng đã chuyển toàn bộ cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel nên chức năng nhiệm vụ chính của Công ty hiện nay là quản lý, sản xuất, kinh doanh điện năng.

  Bộ máy quản lý của Công ty thường xuyên được củng cố và kiện toàn, nguồn nhân lực được tuyển dụng đào tạo đảm bảo giỏi về nghề nghiệp, vững về chính trị, đảm bảo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày thành lập, Điện lực Bạc Liêu có 04 phòng chức năng, 01 Phân xưởng phát điện Diesel; 01 Đội quản lý đường dây - Trạm biến áp và 01 Chi nhánh điện trực thuộc với tổng số 106 CNVC-LĐ, trong đó: 08 người đạt trình độ đại học, chiếm 7,54%; 16 người đạt trình độ trung cấp, chiếm 15,09%; 31 công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh, chiếm 29,25% và có đến 51 nhân viên hỗ trợ, phục vụ, bảo vệ chưa có trình độ chuyên môn, chiếm tỷ lệ 48,11%. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, quy mô sản xuất kinh doanh được mở rộng, nguồn lao động dồi dào, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên đáng kể. Đến nay, bộ máy tổ chức Công ty gồm có 01 Văn phòng, 10 phòng chức năng, 01 ban Quản lý dự án, 01 Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế và 07 Điện lực trực thuộc với tổng số 651 CNVC-LĐ, trong đó có 19 người có trình độ Thạc sĩ, chiếm 2,92%; 220 người đạt trình độ đại học, chiếm 33,79%; 40 người đạt trình độ cao đẳng, chiếm 6,14%; 104 người đạt trình độ trung cấp, chiếm 15,98%; 265 công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh, chiếm 40,71% và 03 nhân viên hỗ trợ, phục vụ, bảo vệ chưa có trình độ chuyên môn, chiếm tỷ lệ 0,46%. Đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, công nhân có tay nghề cao, đảm bảo công tác điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả đặc biệt trong giai đoạn áp dụng công nghệ 4.0 như hiện nay.

  Khi mới thành lập, Bạc Liêu là tỉnh có nhiều huyện vùng sâu, vùng xa, có nơi cách trung tâm tỉnh trên 60km, địa hình có nhiều kênh rạch, hệ thống lưới điện không đồng bộ nên việc cung cấp điện gặp nhiều khó khăn, không ổn định, sụt áp trầm trọng, tổn thất cao, chưa đáp ứng đủ nhu cầu điện cho thắp sáng sinh hoạt (số hộ dân có điện chiếm 7,81% số hộ dân trong tỉnh) và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Số hộ dân mua điện trực tiếp phần lớn là sử dụng điện sinh hoạt với 11.327 hộ, quản lý vận hành 47 km đường dây cao áp 110kV, 01 trạm biến áp 110kV với dung lượng 13,8 MVA, 220 km đường dây trung áp, 337 km đường dây hạ áp, 454 trạm biến áp phân phối, tổng dung lượng 33.320 kVA.

  Từ những khó khăn trên Công ty đã tập trung đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn, ổn định điện áp khu vực vùng sâu, vùng xa; bên cạnh đó phát triển lưới điện thành thị, tạo nhiều mạch vòng, đây là hai công việc quan trọng, phù hợp và đến nay đã mang lại hiệu quả cao trong công tác cung ứng điện. Đến nay toàn tỉnh Bạc Liêu tổng số khách hàng có điện sử dụng là 258.817 khách hàng, trong đó có 238.463 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và 20.354 khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt; quản lý vận hành ổn định và an toàn 210 km đường dây cao áp 110kV; 05 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng là 336 MVA và 2.851 km đường dây trung áp, 3.948 km đường dây hạ áp, 5.571 trạm biến áp với tổng dung lượng 794.220,5 kVA, đảm bảo cấp điện cho tất cả phụ tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  Những năm qua, Công ty không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, như: Tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tỉ lệ điện dùng để phân phối điện, giảm dần và đến nay không có tỉ lệ tồn thu tiền điện, ... vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt trong năm 2020 và 2021 cùng với địa phương cũng như cả nước vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa triển khai phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả.

  Việc ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới luôn được Công ty quan tâm tổ chức thực hiện.

  Hệ thống viễn thông dùng riêng điều hành quản lý của Công ty đã được kết nối với Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Nhiều chương trình phần mềm đã được triển khai và phát huy hiệu quả đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: Quản lý nguồn nhân lực (HRM), Dịch vụ khách hàng, Vận hành sơ đồ lưới điện phân phối trên máy tính (OMS), Quản lý kỹ thuật an toàn, Quản lý và cấp phát vật tư online, Quản lý mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh (Solarwind), Quản lý mạng truyền dẫn nội tỉnh (Nagios), Kiểm tra giám sát mua bán điện, Tiết kiệm điện, Quản lý khai thác cơ sở dữ liệu đo ghi từ xa (MDAS), Quản lý giao nhận điện năng đầu nguồn, Cổng thông tin pháp chế, Đào tạo từ xa (E-Learning), Quản lý thi đua khen thưởng, Quản lý công tác sáng kiến EVN SPC, Phân tích đánh giá kết quả khai thác hiệu suất trạm công cộng, Quản lý hệ thống cáp quang và kênh truyền OTMS, Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản lý cho thuê trụ điện, Quản lý cấp điện cho khách hàng sử dụng TBDĐ, Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Văn hóa doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS 3.0), Quản lý Kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS), Quản lý nguồn nhân lực (HRMs), Văn phòng điện tử (Digital Office), … Bên cạnh đó, các ứng dụng công nghệ được áp dụng như: sử dụng các thiết bị bù ứng động, thiết bị đo nhiệt độ từ xa, vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao (vệ sinh Hotline), ứng dụng máy tính bảng phục vụ khảo sát, cấp điện khách hàng sau trạm biến áp công cộng, ứng dụng các dịch vụ điện trực tuyến, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, …

  Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện thì việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội luôn được Công ty đặc biệt quan tâm. Công ty xem việc chia sẻ những khó khăn, mất mát của cộng đồng, xã hội là việc làm thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, là nét văn hóa của mỗi cá nhân CNVC-LĐ và của tập thể Công ty. Với tinh thần đó, trong những năm qua, Công ty đã tích cực tham gia và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Ủng hộ kinh phí xây dựng cầu nông thôn; hỗ trợ nhà  tình nghĩa, tình thương; thực hiện công trình Tết Quân - Dân; ủng hộ công trình, phần việc liên quan thực hiện “Năm Dân vận khéo”; ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; hội người mù; hỗ trợ quà cho gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách vui xuân đón tết; nhận giúp đỡ thương binh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn;, … với số tiền hàng năm trên 01 tỷ đồng.

  Với những thành tích đã đạt được, Công ty được khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ, ngành qua các năm; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ, ngành.

  Đạt được những thành tích trên là nhờ sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự điều hành của Ban Giám đốc Công ty; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các ngành, các cấp tỉnh Bạc Liêu và đặc biệt là sự đoàn kết một lòng của toàn thể CNVC-LĐ trong Công ty.

  Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt khó chúng tôi tin rằng tập thể Công ty Điện lực Bạc Liêu luôn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, ngày càng phát triển, thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, ngày càng hoàn hảo hơn trong công tác dịch vụ khách hàng, luôn mang lại sự hài lòng và tin tưởng từ khách hàng, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.


TIN LIÊN QUAN