Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 15:17 | 11/02/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2022

 

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2022

  Trong tháng 01 năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện phục vụ Tết Dương lịch năm 2022; Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Các khu điều trị, khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2022:

  1. Sản lượng điện thương phẩm: Qua 01 tháng đầu năm 2022, Công ty điều hành điện thương phẩm là 89.261.110 kW.h, tăng 14,51% so với cùng kỳ năm 2021 (77.951.729 kW.h).

  2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện:

  - Trong tháng 01 năm 2022 phát triển 981 khách hàng mới. Trong đó, 834 khách hàng gắn mới sinh hoạt, 147 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó, 70 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  - Tổng số hộ dân có điện là 238.463/239.232 hộ, đạt 99,68%.

  3. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,9 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,1 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021 (3,00 ngày/khách hàng), cao hơn 0,01 ngày/khách hàng so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng công ty) giao (2,89 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện hạ áp với thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt: khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trung bình 3,268 ngày/khách hàng; khu vực nông thôn 4,047 ngày/khách hàng; khách hàng ngoài sinh hoạt 3,933 ngày/khách hàng, đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao (5 ngày/khách hàng).

  4. Độ tin cậy cung cấp điện: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 153,1368/1.506 phút; Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,0766/4,86 lần; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,6354/6,58 lần/khách hàng, các chỉ tiêu trên (thực hiện/kế hoạch năm 2022 dự kiến) đạt kế hoạch.

  5. Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện toàn tỉnh tháng 01/2022 là 2.113.053 kW.h, tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2021 (2.036.351 kW.h) và bằng 2,37% sản lượng điện thương phẩm.

  6. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Kết quả thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 01/2022 là 88,24%, thấp hơn 6,76% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (95,00%), tốt hơn 28,15% so với cùng kỳ năm 2021 (60,09%).

  7. Công tác dịch vụ khách hàng:

  - Tháng 01/2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 4.604 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH). Đã xử lý hoàn thành 4.604 yêu cầu (đạt 100%); trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 4.588 yêu cầu (đạt 99,65%), có 16 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,35%) do các nguyên nhân khách quan.

  - Dịch vụ điện trực tuyến, thực hiện tháng 01/2022: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 98,61%; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 65,57%; tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 98,55%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 60,05%.

  II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 02 năm 2022:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  - Lập kế hoạch thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác;

  - Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các khu điều trị, khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự báo sản lượng tháng 02/2022 là 88.240.127 kW.h.

  3. Độ tin cậy cung cấp điện: Kế hoạch thực hiện tháng 02 năm 2022:

  - Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 26,0833 phút;

  - Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,2000 lần;

  - Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,2233 lần.

  4. Công tác tiết kiệm điện:

  - Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2022.

  - Phối hợp với các cơ quan đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt có mức tiêu thụ điện bình quân > 500 kW.h/tháng.

  5. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Tiếp tục mở rộng công tác “ngừng thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại 03 xã thuộc huyện Hòa Bình với khoảng 1.056 khách hàng./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(15:51 - 09/06/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:14 - 11/05/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:06 - 07/04/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2023

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:58 - 10/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:28 - 09/02/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...