Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:19 | 17/02/2022

Triển khai phổ biến Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng, các phòng, ban, đội và các Điện lực trực thuộc triển khai phổ biến một số điểm mới trong Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 (đính kèm) của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

  Nghị định quy định rõ đối tượng là tổ chức; mức phạt tối đa trong lĩnh vực điện lực là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức; bổ sung một số hành vi vi phạm mới, hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động điện lực có thời hạn, đình chỉ hoạt động dán nhãn năng lượng có thời hạn; quy định mức phạt đối với hành vi trộm cắp điện; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính…trong đó lưu ý thay đổi về mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động Điện lực (Điều 5 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung); bãi bỏ thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính và Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm của đội ngũ Kiểm tra viên điện lực quy định tại Điều 42 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ.


TIN LIÊN QUAN

(07:01 - 24/11/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 12/2023

(10:56 - 25/10/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 11/2023

(09:32 - 27/09/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 10/2023

(16:23 - 25/09/2023)

Phổ biến thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Thông tư số 16/2023/TT-BCT)

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023