Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:26 | 01/03/2022

Triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) triển khai phổ biến các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

  1. Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự”. Hiệu lực: từ ngày 01/03/2022.

  2. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, ngày 06/01/2022 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản”. Hiệu lực: từ ngày 01/03/2022.

  3. Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, ngày 15/01/2022 của Chính phủ về “Quy định về lệ phí trước bạ”. Hiệu lực: từ ngày 01/03/2022.

  4. Nghị định số 13/2022/NĐ-CP, ngày 21/01/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường”. Hiệu lực: từ ngày 15/03/2022.

  5. Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/01/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  6. Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ về “Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu lực: từ ngày 01/02/2022.

  Lưu ý: cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; công nghệ thông tin.

  Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

  Bên cạnh đó, doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.

  7. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ về “Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  Lưu ý: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với một trong các hành vi: không gửi văn bản thông báo ngày khởi công (kèm bản sao giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kê xây dựng) cho cơ quan có thẩm quyền; không thông báo, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng…

  Trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ, hành vi khởi công xây dựng công trình thiếu một trong các điều kiện: mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án; hợp đồng thi công xây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu; biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng sẽ bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

  Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng khi thiếu các điều kiện trên như sau: Buộc bàn giao mặt bằng xây dựng theo tiến độ dự án; buộc ký hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc buộc có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng, tùy thuộc vào điều kiện còn thiếu

  8. Nghị định số 17/2022/NĐ-CP, ngày 31/01/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  9. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  10. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  11. Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngàu 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  12. Thông tư số 01/2022/TT-BCT, ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT, ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT, ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động”. Hiệu lực: từ ngày 08/03/2022.

  13. Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT, ngày 30/09/2021 của Bộ kế hoạch và đầu tư về “Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu”. Hiệu lực: từ ngày 01/03/2022.

  14. Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT, ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin truyền thông về “Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác”. Hiệu lực: từ ngày 01/03/2022.

  Lưu ý:

  * Người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác như sau:

  - Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656, soạn tin theo cú pháp: S [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656;

  + Ví dụ:  S (0985931xxx)(E nhận làm các loại giấy phép lái xe máy, ô tô, giấy tờ nhà đất, bằng cấp 3, cao đẳng, đại học…. Thanh toán khi nhận hàng) gửi 5656.

  - Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

  * Người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác thông qua:

  - Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656, soạn tin theo cú pháp: V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656;

  + Ví dụ: V (0985931xxx)(Cuộc gọi quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ bất động sản của công y A) gửi 5656. 

  - Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

  * Người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng thư điện tử rác bằng cách:

  - Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vncert.vn;

  - Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

  15. Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Hiệu lực: từ ngày 01/03/2022.

  Lưu ý: người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động, nếu nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động hoàn toàn do lỗi của chính người lao động bị nạn gây ra (căn cứ theo kết luận của biên bản điều tra tai nạn lao động).

  Cụ thể, mức trợ cấp ít nhất 12 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động; Ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%,…

  Bên cạnh đó, mức bồi thường đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau: ít nhất bằng 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%...

  Ngoài ra, tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho người lao động hoặc thân nhân của họ, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động ra quyết định bồi thường, trợ cấp

  16. Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc”. Hiệu lực: từ ngày 15/03/2022.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(09:32 - 27/09/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 10/2023

(16:23 - 25/09/2023)

Phổ biến thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Thông tư số 16/2023/TT-BCT)

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu