Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 16:48 | 11/03/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270.

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2022:

  1. Về Tình hình cung cấp điện: Trong tháng 02 năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ giao, nhận quân năm 2022 trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi; Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10 và 11 cấp tỉnh năm học 2021 – 2022; Các khu điều trị, khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện tháng 02 là 92.731.822 kW.h. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022 là 181.992.932 kW.h, tăng 15,16% so với cùng kỳ năm 2021 (158.033.500 kW.h).

  3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm: Trong tháng 02, phát triển 529 khách hàng mới. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022, Công ty phát triển được 1.510 khách hàng mới, trong đó: 1.289 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 221 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 106 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,833 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,111 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021 (2,944 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (2,89 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, với thời gian cấp điện trung bình 3,985 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,015 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), tốt hơn 0,342 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (4,326 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện hạ áp, với thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trung bình 3,243 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,757 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,518 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (2,725 ngày/khách hàng); Khu vực nông thôn 3,993 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,007 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,312 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (3,681 ngày/khách hàng).

  5. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Kết quả thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 02: Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,1466/0,3050 lần; Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 86,1789/170,5000 phút; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,3652/0,6483 lần. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022: MAIFI là 0,2232/4,86 lần; SAIDI là 239,3157/1.506 phút; SAIFI là 1,0006/6,58 lần, các chỉ tiêu trên (thực hiện/kế hoạch dự kiến năm 2022) đạt kế hoạch.

  6. Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện tháng 02 là 2.252.599 kW.h. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 4.363.053 kW.h, bằng 2,40% sản lượng điện thương phẩm, tăng 4,67% so với cùng kỳ năm 2021 (4.170.928 kW.h).

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Trong tháng 02 năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 3.898 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH). Đã xử lý hoàn thành 3.898 yêu cầu (đạt 100%); trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 3.888 yêu cầu (đạt 99,74%), có 10 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,26%) do các nguyên nhân khách quan. Lũy kế đến hết tháng 02 đầu năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 8.502 yêu cầu của khách hàng từ TTCSKH, đã xử lý hoàn thành 8.502 yêu cầu (đạt 100%).

  - Dịch vụ điện trực tuyến, thực hiện tháng 02: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,16%; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 65,20%; Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99,14%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 57,78%.

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Kết quả thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 02 là 86,27%, thấp hơn 8,73% so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95,00%), tốt hơn 32,29% so với cùng kỳ năm 2021 (53,98%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Kế hoạch dự kiến ĐTXD năm 2022 là 27 công trình (trong đó gồm 20 chuyển tiếp từ năm 2021 sang kế hoạch năm 2022; 07 công trình kế hoạch năm 2022), với tổng giá trị là 143,767 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/02/2022, giá trị thực hiện 1,974/143,767 tỷ đồng, đạt 1,37% kế hoạch dự kiến.

  10. Công tác an sinh xã hội: Ủng hộ cho Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu năm 2022, số tiền 100.000.000 đồng, nhằm chung tay góp sức giúp đở các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 3 năm 2022:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  - Lập kế hoạch thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  - Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các khu điều trị, khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự báo sản lượng tháng 3 năm 2022 là 107.119.973 kW.h.

  3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm:

  Kế hoạch thực hiện tháng 3 năm 2022: Phát triển 685 khách hàng mới; 115 khách hàng nuôi tôm.

  4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  Kế hoạch thực hiện tháng 3 năm 2022: Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 2,8/2,89 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 4/5 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện hạ áp, với thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trung bình 3,8/5 ngày/khách hàng.

  5. Độ tin cậy cung cấp điện: Kế hoạch thực hiện tháng 3 năm 2022:

  - Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,5450 lần.

  - Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 155,5000 phút.

  - Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,7083 lần.

  6. Công tác tiết kiệm điện:

  - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2022.

  - Tổ chức tuyên truyền nguy cơ tăng cao tiền điện trong mùa nắng nóng và ngăn ngừa trộm cắp điện theo quy định của Nghị định 17/2022/NĐ-CP.

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông; Tiếp tục mở rộng công tác “ngừng thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại  xã Tân Phong thuộc thị xã Giá Rai với khoảng 1.231 khách hàng.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100/100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 100/100%; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 65,5/60%; Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 100/100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 58/70%.

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 3/2022 là 90/95%.

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD):

  Kế hoạch thực hiện tháng 3 năm 2022: Thi công 07 công trình; chuẩn bị các thủ tục khởi công 05 công trình.

  10. Công tác an sinh xã hội:

  - Ủng hộ Huyện Ủy Đông Hải số tiền 9.000.000 đồng để thực hiện công trình - phần việc “Năm Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

  - Hỗ trợ Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bạc Liêu 20 suất quà, tổng trị giá 6.000.000 đồng./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(15:51 - 09/06/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:14 - 11/05/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:06 - 07/04/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2023

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:58 - 10/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:28 - 09/02/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...