Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong Công ty

Đăng bởi Huỳnh Văn Biết | 08:02 | 04/04/2022

Điện nông thôn Bạc Liêu sau 25 năm nhìn lại

  Ngay từ khi mới tái lập tỉnh Bạc Liêu, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) chỉ quản lý khối lượng với 220 km đường dây trung áp, 337 km đường dây hạ áp, 454 trạm biến áp phân phối, tổng dung lượng 33.320 kVA, tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh rất thấp đạt 7,5%, riêng số hộ dân nông thôn có điện đạt 3,94%. Hệ thống lưới điện không đồng bộ và chỉ tập trung phần lớn tại trung tâm thị xã và các huyện.

  Sứ mệnh “Điện đi trước một bước” là nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền giao cho ngành điện thực hiện. Điện gắn liền với phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, mong mỏi của mọi người dân để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt, lao động, sản xuất, học tập... Đưa điện về nông thôn không chỉ là nhu cầu thiết của người dân, sự tập trung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà còn là trăn trở của lãnh đạo Công ty Điện lực Bạc Liêu trong lịch sử 25 năm xây dựng và phát triển.

  Với nguồn kinh phí còn hạn chế, với vai trò người lãnh đạo, phải rất khó khăn trong tính toán, cân đối, bố trí hài hòa giữa đầu tư mới, đưa điện về vùng sâu, vùng xa và giữa cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chưa đồng bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn phục vụ các nhu cầu chính trị, văn hóa, xã hội.

Ảnh: Công nhân Công ty Điện lực Bạc Liêu đang thi công kéo dây điện về nông thôn

  Từ năm 1997 - 2001, Công ty đã thực hiện đầu tư điện khí hóa nông thôn đưa điện về trung tâm các xã trong tỉnh đạt 100%, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh đạt 50,76%, số hộ dân nông thôn có điện đạt 28,36%.

  Giai đoạn từ năm 2002 đến nay, Công ty đã tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện đầu tư mở rộng lưới điện đến các vùng sâu, vùng,…kết quả đạt được đường dây trung áp tăng hơn 12 lần, đường dây hạ áp tăng hơn 11 lần, dung lượng TBA tăng hơn 23 lần, tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh đạt 99,67%, số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,53%, đó là kết quả của một quá trình đoàn kết, phấn đấu của toàn thể CNVCLĐ Công ty Điện lực Bạc Liêu.

  Nhìn lại chặng đường qua 25 năm, có quá nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm chúng ta đã vượt qua, mặc dù trong quá trình triển khai gặp không ít khó khăn: về nguồn vốn đầu tư; về công tác thi công cũng gặp rất nhiều khó khăn về mặt bằng thi công, công tác vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị do phần lớn khu vực nông thôn, có nhiều kênh rạch, sông ngòi… ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư theo kế hoạch đề ra. Ngoài nguồn vốn ngành điện, Công ty đã tận dụng nguồn vốn vay từ các quỹ tín dụng, vay thương mại, vốn ứng tỉnh,... để thực hiện đầu tư lưới điện, trọng điểm gồm các công trình/dự án:

  - Các công trình điện khí hóa nông thôn thực hiện giai đoạn 1997-2001: bao gồm 608,08 km đường dây trung áp, 119,78 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 11.435,5 kVA, với tổng mức đầu tư khoảng 59,2 tỷ đồng.

  - Dự án năng lượng nông thôn Việt Nam khu vực miền Nam vay vốn WB, thực hiện đầu tư giai đoạn 2002-2005: bao gồm 561,3 km đường dây trung áp, 832,2 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 12.870 kVA, với tổng mức đầu tư khoảng 127,58 tỷ đồng.

  - Dự án điện khí hóa nông thôn miền Nam vay vốn AFD, thực hiện đầu tư giai đoạn 2002-2006: bao gồm 417,7 km đường dây trung áp, 726,4 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 10.165 kVA, với tổng mức đầu tư khoảng 89,89 tỷ đồng.

  - Dư án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Bạc Liêu, thực hiện đầu tư giai đoạn 2010-2011: bao gồm 88,76 km đường dây trung áp, 264,3 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 3.410 kVA, với tổng mức đầu tư khoảng 88,166 tỷ đồng.

  - Đầu tư cấp điện cho các cụm tuyến dân cư nông thôn tỉnh Bạc Liêu theo chủ trương ứng vốn ngân sách tỉnh không tính lãi để thực hiện đầu tư 14 tuyến năm 2011, 16 tuyến năm 2016: bao gồm 22,77 km đường dây trung áp, 40,45 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 817,5 kVA, với tổng mức đầu tư khoảng 12,9 tỷ đồng.

  - Đầu tư cấp điện cho khu vực vùng lõm (ngoài dự án 2081) các tuyến dân cư chưa có điện trên tỉnh Bạc Liêu thực hiện 2017-2018: bao gồm 45,6 km đường dây trung áp, 68,4 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 4.612,5 kVA, với tổng mức đầu tư khoảng 56,4 tỷ đồng.

  - Đầu tư cấp điện cho khu vực vùng lõm (ngoài dự án 2081) các tuyến dân cư chưa có điện trên tỉnh Bạc Liêu, thực hiện vay vốn ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh để thực hiện 2019-2020: bao gồm 37,85 km đường dây trung áp, 55,2 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp 3.750 kVA, với tổng mức đầu tư khoảng 43,67 tỷ đồng...

  Trong 25 năm qua, Công ty đã tranh thủ mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Tổng công ty giao, hơn 1.273 tỷ đồng đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hệ thống lưới điện ngày càng được mở rộng và hoàn thiện với 2.851 km đường dây trung áp, 3.948 km đường dây hạ áp và 5.571 trạm biến áp phân phối, tổng dung lượng 794,2 MVA, đó là thành quả nỗ lực của Công ty suốt thời gian qua. Việc phủ kín lưới điện và đưa điện về vùng sâu, vùng xa đã tạo ra một diện mạo mới cho vùng nông thôn tỉnh nhà. Có điện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; Điện đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và góp phần hoàn thành chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  Những thành tựu to lớn mà Công ty đạt được trong 25 năm qua, trước hết là nhờ sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để đầu tư thích đáng cho phát triển ngành Điện với mục tiêu phát triển điện phải đi trước một bước để phục vụ yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; sự chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh, cùng sự phối hợp và hỗ trợ của các sở, ban ngành địa phương, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể CNVC-LĐ Công ty; sự phấn khởi của nhân dân khi đón nhận dòng điện lưới Quốc gia phục vụ cho sản xuất, điện sinh hoạt; sự đồng tình ủng hộ mặt bằng thi công các công trình điện do ngành điện đầu tư để Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Đó chính là động lực mà Công ty không quản khó khăn, vất vả để đảm bảo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Huỳnh Văn Biết


TIN LIÊN QUAN

(15:59 - 27/01/2023)

Hội nghị người lao động Cơ quan Công ty Điện lực Bạc Liêu năm 2023

  Vào chiều ngày 17/01/2023, Cơ quan Công ty Điện lực Bạc Liêu...

(10:58 - 17/01/2023)

Sự kiện Hội nghị người lao động

  Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2023, Điện lực Vĩnh Lợi long trọng tổ chức Hội...

(10:57 - 17/01/2023)

Lan tỏa yêu thương – Nối dài sự sống

  Sáng ngày 13/01/2023, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tổ...

(10:56 - 17/01/2023)

Điện lực Hồng Dân tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

  Sáng ngày 11/01/2023, được sự cho phép của Công ty Điện lực...

(10:07 - 17/01/2023)

Thông báo Giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2023

(10:25 - 16/01/2023)

ĐIỆN LỰC ĐÔNG HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

  Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Điện lực Đông Hải tổ chức Hội nghị người...

(15:42 - 12/01/2023)

Ngành điện đầu tư lưới điện đáp ứng nhu cầu các hộ chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Tổng công...

(15:40 - 12/01/2023)

Hội nghị người lao động Điện lực Giá Rai năm 2023

  Vào chiều ngày 11/01/2023, Điện lực Giá Rai đã tổ chức Hội...

(11:00 - 12/01/2023)

Hội nghị Người lao động Điện lực Phước Long năm 2023

  Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và chu đáo, vào...

(13:38 - 10/01/2023)

Công ty Điện lực Bạc Liêu nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

  Năm 2022, trước bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến...