Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 16:38 | 12/04/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270.

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2022:

  1. Về Tình hình cung cấp điện: Trong tháng 3 năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện phục vụ Hội nghị (trực tuyến) hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2021 - 2022; Hội nghị triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long và các khu điều trị, khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện tháng 3 là 90.284.933 kW.h. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022 là 272.277.865 kW.h, tăng 13,46% so với cùng kỳ năm 2021 (239.985.225 kW.h) và đạt 22,05% so với kế hoạch (1.235.000.000 kW.h).

  3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm: Trong tháng 3, phát triển 959 khách hàng mới. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, Công ty phát triển được 2.469 khách hàng mới, trong đó: 2.092 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 377 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 158 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,70 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,209 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021 (2,909 ngày/khách hàng), tốt hơn 0,19 ngày/khách hàng so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (2,89 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, với thời gian cấp điện trung bình 4,020 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,975 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), tốt hơn 0,168 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (4,188 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,230 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,77 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,517 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (2,713 ngày/khách hàng); Khu vực nông thôn là 3,875 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,125 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,158 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (3,717 ngày/khách hàng).

  5. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Kết quả thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 3 (thực hiện/kế hoạch tháng): Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,0082/0,5450 lần; Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 81,8687/155,5000 phút; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,3318/0,7083 lần. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022: MAIFI là 0,2314/4,86 lần; SAIDI là 321,1844/1.506 phút; SAIFI là 1,3324/6,58 lần, các chỉ tiêu trên (thực hiện/kế hoạch dự kiến năm 2022) đạt kế hoạch.

  6. Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện tháng 3 là 2.286.510 kW.h. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 6.652.162 kW.h, bằng 2,44% sản lượng điện thương phẩm, tốt hơn 5,12% so với cùng kỳ năm 2021 (6.327.881 kW.h) và đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao năm 2022 (≥ 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Trong tháng 3 năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 5.430 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH). Đã xử lý hoàn thành 5.430 yêu cầu (đạt 100%); trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 5.419 yêu cầu (đạt 99,80%), có 11 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,2%) do các nguyên nhân khách quan. Lũy kế đến hết tháng 3 năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 13.932 yêu cầu của khách hàng từ TTCSKH, đã xử lý hoàn thành 13.932 yêu cầu (đạt 100%).

  - Dịch vụ điện trực tuyến, thực hiện tháng 3 (thực hiện/kế hoạch): Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100/100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,53/100%; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 72,16/60%; Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99,50/100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 58,68/70%.

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Kết quả thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 3 là 96,06%, tốt hơn 1,06% so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95,00%), tăng 9,79% so với tháng 02/2022 (86,27%) và tốt hơn 33,31% so với cùng kỳ năm 2021 (62,75%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Kế hoạch dự kiến ĐTXD năm 2022 là 27 công trình (trong đó gồm 20 chuyển tiếp từ năm 2021 sang kế hoạch năm 2022; 07 công trình kế hoạch năm 2022), với tổng giá trị là 143,767 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2022, giá trị thực hiện 1,974/143,767 tỷ đồng, đạt 1,37% kế hoạch dự kiến.

  10. Công tác an sinh xã hội: Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, Công ty nhận giúp đỡ cho 25 hộ nghèo tại xã Phong Tân, thị xã Giá Rai với tổng số tiền hỗ trợ là 75.000.000 đồng; Hỗ trợ Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bạc Liêu 20 suất quà, tổng trị giá 6.000.000 đồng.

  II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 4 năm 2022:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  - Lập kế hoạch thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  - Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; lKỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5; các khu điều trị, khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự báo sản lượng tháng 4 năm 2022 là 119.114.315 kW.h.

  3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm:

Kế hoạch thực hiện tháng 4 năm 2022: Phát triển 900 khách hàng mới. Trong đó: 700 khách hàng sinh hoạt; 200 khách hàng ngoài sinh hoạt (có 100 khách hàng nuôi tôm).

  4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  Kế hoạch thực hiện tháng 4 năm 2022: Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 2,8 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 3 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian giải quyết cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,5 ngày/khách hàng và khu vực nông thôn là 3,8 ngày/khách hàng.

  5. Độ tin cậy cung cấp điện: Kế hoạch thực hiện tháng 4 năm 2022:

  - Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,5250 lần.

  - Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 180,5000 phút.

  - Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,7500 lần.

  6. Công tác tiết kiệm điện:

  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

  - Tuyên truyền nguy cơ tăng cao tiền điện trong mùa nắng nóng và ngăn ngừa trộm cắp điện theo quy định của Nghị định 17/2022/NĐ-CP.

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 70% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 60% (kế hoạch 70%).

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 4/2022 là 92% (kế hoạch 95%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD):

Kế hoạch thực hiện tháng 4 năm 2022: Đang thi công 07 công trình; chuẩn bị các thủ tục khởi công 04 công trình.

  10. Công tác an sinh xã hội: Hỗ trợ thương binh ấp Bà Ai II, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, số tiền 3.000.000 đồng./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:26 - 11/09/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:35 - 08/08/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(08:02 - 10/07/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:51 - 09/06/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:14 - 11/05/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:06 - 07/04/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2023

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:58 - 10/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:28 - 09/02/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...