Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 13:11 | 22/04/2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại năm 2022

- Gói thầu số 4: Mua sắm cáp Duplex các loại cho công tác mắc dây đặt điện năm 2022

- Gói thầu số 5: Mua sắm cáp Muller các loại cho công tác mắc dây đặt điện năm 2022

- Gói thầu: Mua sắm dây cáp điều khiển để lắp đặt bộ tập trung (DCU) phục vụ công tác đo ghi từ xa

- Gói thầu: Mua sắm phụ kiện và chuỗi cách điện polymer

2. Tên nhà thầu trúng thầu:

- Gói thầu số 1: Công ty Cổ phần sản xuất Thiết bị điện Thành Long

- Gói thầu số 4: Công ty Cổ phần Cáp điện Thịnh Phát

- Gói thầu số 5: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tân Nghệ Nam

- Gói thầu Mua sắm dây cáp điều khiển để lắp đặt bộ tập trung (DCU) phục vụ công tác đo ghi từ xa: Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Ngọc Lan

- Gói thầu Mua sắm phụ kiện và chuỗi cách điện polymer: Công ty TNHH Cao Linh

3. Giá trúng thầu (đã có thuế GTGT):

- Gói thầu số 1: 4.938.219.000 VNĐ (Bốn tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, hai trăm mười chín nghìn đồng)

- Gói thầu số 4: 10.831.671.400 VNĐ (Mười tỷ, tám trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi mốt nghìn, bốn trăm đồng)

- Gói thầu số 5: 9.832.537.770 VNĐ (Chín tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, năm trăm ba mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi đồng)

- Gói thầu Mua sắm dây cáp điều khiển để lắp đặt bộ tập trung (DCU) phục vụ công tác đo ghi từ xa: 660.324.500 VNĐ (Sáu trăm sáu mươi triệu, ba trăm hai mươi bốn nghìn, năm trăm đồng)

- Gói thầu Mua sắm phụ kiện và chuỗi cách điện polymer: 2.848.588.600 VNĐ (Hai tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn, sáu trăm đồng)

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (đối với các gói thầu số 1, 4, 5)

- gói thầu Mua sắm dây cáp điều khiển để lắp đặt bộ tập trung (DCU) phục vụ công tác đo ghi từ xa: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- gói thầu Mua sắm phụ kiện và chuỗi cách điện polymer: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

6. Tiến độ thực hiện:

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng của Bên mua (đối với các gói thầu số 1, 4, 5).

- gói thầu Mua sắm dây cáp điều khiển để lắp đặt bộ tập trung (DCU) phục vụ công tác đo ghi từ xa: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng của Bên mua

- gói thầu Mua sắm phụ kiện và chuỗi cách điện polymer: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

7. Địa điểm thực hiện: Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


TIN LIÊN QUAN

(08:10 - 06/01/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Hộp công tơ các loại năm 2023 và Gói thầu Mua sắm Trụ điện và đà cản các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:19 - 07/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:17 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm máy biến áp cho công trình ngoài 2081 2022 - đợt 3

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:15 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:54 - 01/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức và phục vụ tái cấu trúc tự động hoá lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:12 - 20/10/2022)

Thông báo đơn vị trúng đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(11:04 - 10/10/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu công tơ từ xa qua thiết bị modem

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:28 - 21/09/2022)

Thông báo đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(07:21 - 20/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm lịch xuân Quý Mão năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:34 - 15/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...