Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 08:46 | 09/05/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2022:

1. Về tình hình cung cấp điện: Trong tháng 4 năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ các sự kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; trọng tâm là phục vụ các ngày Lễ trọng đại như: Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

2. Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện tháng 4 là 107.699.930 kW.h. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 là 379.977.795 kW.h, tăng 11,17% so với cùng kỳ năm 2021 (341.807.479 kW.h) và đạt 30,77% so với kế hoạch dự kiến (1.235.000.000 kW.h).

3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm: Trong tháng 4, phát triển 675 khách hàng mới. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, Công ty phát triển được 3.144 khách hàng với tổng mức đầu tư là 4,976 tỷ đồng. Trong đó: 2.669 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 475 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 230 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

- Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng: Tháng 4/2022, phát triển mới 06 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,833 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,056 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021 (2,889 ngày/khách hàng). Lũy kế 4 tháng, toàn Công ty phát triển mới 26 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,731 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,172 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021 (2,903 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao (2,89 ngày/khách hàng).

- Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, với thời gian cấp điện trung bình 4,032 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,084 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (4,116 ngày/khách hàng).

- Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,253 ngày/khách hàng, cao hơn 0,547 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (2,706 ngày/khách hàng); Khu vực nông thôn là 3,869 ngày/khách hàng, cao hơn 0,75 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (3,119 ngày/khách hàng).

5. Độ tin cậy cung cấp điện:

Kết quả thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 4 (thực hiện/kế hoạch tháng): Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,0648/0,5250 lần; Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 82,5499/180,5000 phút; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,3777/0,7500 lần. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022: MAIFI là 0,2962/4,86 lần; SAIDI là 403,7343/1.506 phút; SAIFI là 1,7101/6,58 lần, các chỉ tiêu trên (thực hiện/kế hoạch dự kiến năm 2022) đạt kế hoạch.

6. Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện tháng 4 là 2.485.472 kW.h. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 9.137.634 kW.h, bằng 2,40% sản lượng điện thương phẩm, tốt hơn 5,44% so với cùng kỳ năm 2021 (8.665.878 kW.h) và đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao năm 2022 (≥ 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

- Trong tháng 4 năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 5.855 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH). Đã xử lý hoàn thành 5.855 yêu cầu (đạt 100%); trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 5.839 yêu cầu (đạt 99,73%), có 16 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,27%) do các nguyên nhân khách quan. Lũy kế đến hết tháng 4 năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 19.787 yêu cầu của khách hàng từ TTCSKH, đã xử lý hoàn thành 19.787 yêu cầu (đạt 100%).

- Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,44% ( kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 67,9% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99,15% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 59,91% (kế hoạch 70%).

8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 4 là 92,82%, thấp hơn 2,18% so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95,00%), giảm 3,24% so với tháng 3/2022 (96,06%) và tốt hơn 29,46% so với cùng kỳ năm 2021 (63,36%).

9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Kế hoạch dự kiến ĐTXD năm 2022 là 27 công trình (trong đó gồm 20 chuyển tiếp từ năm 2021 sang kế hoạch năm 2022; 07 công trình kế hoạch năm 2022), với tổng giá trị là 143,767 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/4/2022, giá trị thực hiện 5,649/143,767 tỷ đồng, đạt 3,9% kế hoạch dự kiến.

10. Công tác an sinh xã hội: Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. Trong tháng 4 năm 2022, Công ty hỗ trợ tổng số tiền là 101,16 triệu đồng. Cụ thể: Nhận giúp đỡ cho thương binh hạng 2/4 xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, số tiền 3 triệu đồng; Hỗ trợ UBND xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân mua 20 thẻ BHYT cho hộ khó khăn, hộ đồng bào dân tộc Khmer, số tiền 16,16 triệu đồng; Giúp đỡ 02 hộ nghèo trên địa bàn xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, số tiền 6 triệu đồng; Ủng hộ UBND thành phố Bạc Liêu, số tiền 50 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho hộ bà Võ Thị Tuyết Mai tại phường 1, thành phố Bạc Liêu; Hỗ trợ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai lắp đặt 20 bộ đèn năng lượng mặt trời, số tiền 26 triệu đồng.

II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 5 năm 2022:

1. Về công tác cung cấp điện:

- Lập kế hoạch thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5; các khu điều trị, khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự báo sản lượng tháng 5 năm 2022 là 120.130.935 kW.h.

3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm:

Kế hoạch thực hiện tháng 5 năm 2022: Phát triển 900 khách hàng mới. Trong đó: 700 khách hàng sinh hoạt; 200 khách hàng ngoài sinh hoạt (có 100 khách hàng nuôi tôm).

4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

Kế hoạch thực hiện tháng 5 năm 2022: Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 2,8 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 4 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian giải quyết cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,8 ngày/khách hàng và khu vực nông thôn là 4,2 ngày/khách hàng.

5. Độ tin cậy cung cấp điện: Kế hoạch thực hiện tháng 5 năm 2022:

- Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,6118 lần.

- Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 186,6843 phút.

- Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,7293 lần.

6. Công tác tiết kiệm điện:

- Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

- Tuyên truyền nguy cơ tăng cao tiền điện trong mùa nắng nóng và ngăn ngừa trộm cắp điện theo quy định của Nghị định 17/2022/NĐ-CP.

7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

- Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 70% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 65% (kế hoạch 70%).

8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 5/2022 là 93% (kế hoạch 95%).

9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD):

Kế hoạch thực hiện tháng 5 năm 2022: Thi công 07 công trình; chuẩn bị khởi công 04 công trình./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:58 - 10/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:28 - 09/02/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(13:47 - 09/06/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:46 - 09/05/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:38 - 12/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...