Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 08:10 | 19/05/2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình lưới điện 22kV năm 2021 - đợt 2

1. Tên gói thầu: Gói thầu: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình lưới điện 22kV năm 2021 - đợt 2.

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

3. Giá trúng thầu (đã có thuế GTGT): 283.478.400 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi tám nghìn, bốn trăm đồng)

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

6. Tiến độ thực hiện kiểm toán: 30 ngày (áp dụng cho từng công trình) kể từ ngày nhận được thư yêu cầu của Chủ đầu tư trừ ngày lễ, tết theo quy định.

7. Địa điểm thực hiện: Các huyện (Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải), thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


TIN LIÊN QUAN

(08:10 - 06/01/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Hộp công tơ các loại năm 2023 và Gói thầu Mua sắm Trụ điện và đà cản các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:19 - 07/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:17 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm máy biến áp cho công trình ngoài 2081 2022 - đợt 3

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:15 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:54 - 01/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức và phục vụ tái cấu trúc tự động hoá lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:12 - 20/10/2022)

Thông báo đơn vị trúng đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(11:04 - 10/10/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu công tơ từ xa qua thiết bị modem

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:28 - 21/09/2022)

Thông báo đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(07:21 - 20/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm lịch xuân Quý Mão năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:34 - 15/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...