Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 13:47 | 09/06/2022

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2022

 

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270.

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2022:

  1. Về tình hình cung cấp điện: Trong tháng 5 năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ các sự kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện phục vụ ngày Quốc tế lao động 01/5 và khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đương chức đợt I năm 2022.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện tháng 5 là 106.563.692 kW.h, tăng 3,53% so với cùng kỳ năm 2021 (102.930.319 kW.h). Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 là 486.541.487 kW.h, tăng 9,40% so với cùng kỳ năm 2021 (444.737.798 kW.h) và đạt 39,72% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (1.225.000.000 kW.h).

  3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm: Trong tháng 5, phát triển 860 khách hàng mới. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Công ty phát triển được 4.004 khách hàng với tổng mức đầu tư là 6,664 tỷ đồng. Trong đó: 3.418 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 586 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 286 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng: Tháng 5/2022, phát triển mới 08 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,481 ngày/khách hàng. Lũy kế 5 tháng, toàn Công ty phát triển mới 34 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,672 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,217 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021 (2,889 ngày/khách hàng) và tốt hơn 0,218 ngày/khách hàng so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (2,89 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, với thời gian cấp điện trung bình 4,234 ngày/khách hàng. Lũy kế 5 tháng là 4,068 ngày/khách, tốt hơn 0,087 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (4,155 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,169 ngày/khách hàng. Lũy kế 5 tháng là 3,234, cao hơn 0,517 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (2,717 ngày/khách hàng); Khu vực nông thôn là 3,824 ngày/khách hàng. Lũy kế 5 tháng là 3,860, cao hơn 0,004 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (3,856 ngày/khách hàng).

  5. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Kết quả thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 5 (thực hiện/kế hoạch tháng): Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,3004/0,6118 lần; Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 104,9174/186,6843 phút; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,4994/0,7293 lần. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022: MAIFI là 0,5966/7,12 lần; SAIDI là 508,6517/1.566 phút; SAIFI là 2,2095/6,94 lần, các chỉ tiêu trên (thực hiện/kế hoạch) đạt kế hoạch.

  6. Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện tháng 5 là 2.493.837 kW.h. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 11.631.471 kW.h, bằng 2,39% sản lượng điện thương phẩm, tốt hơn 4,40% so với cùng kỳ năm 2021 (11.140.807 kW.h) và đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (≥ 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Trong tháng 5 năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 6.468 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH). Đã xử lý hoàn thành 6.468 yêu cầu (đạt 100%); trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 6.422 yêu cầu (đạt 99,29%), có 46 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,71%) do các nguyên nhân khách quan. Lũy kế đến hết tháng 5 năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 26.255 yêu cầu của khách hàng từ TTCSKH, đã xử lý hoàn thành 26.255 yêu cầu (đạt 100%).

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 99,99% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,55% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 67,03% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99,50% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 61,62% (kế hoạch 70%).

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 5 là 93,93%, thấp hơn 1,07% so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95,00%), tăng 1,11% so với tháng 4/2022 (92,82%) và tốt hơn 20,45% so với cùng kỳ năm 2021 (73,48%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Kế hoạch ĐTXD năm 2022 là 41 công trình, với tổng giá trị là 143,767 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/5/2022, đã hoàn thành 11 công trình, với giá trị thực hiện 10,85 tỷ đồng, đạt 7,54% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (143,767 tỷ đồng).

  10. Công tác an sinh xã hội: Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. Trong tháng 5 năm 2022, Công ty hỗ trợ cho UBND xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi, với tổng số tiền là 101 triệu đồng.

  II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 6 năm 2022:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  - Lập kế hoạch thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  - Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023; các khu điều trị, khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự báo sản lượng tháng 6 năm 2022 là 108.246.231 kW.h.

  3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm:

  Kế hoạch thực hiện tháng 6 năm 2022: Phát triển 900 khách hàng mới. Trong đó: 700 khách hàng sinh hoạt; 200 khách hàng ngoài sinh hoạt (có 100 khách hàng nuôi tôm).

  4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  Kế hoạch thực hiện tháng 6 năm 2022: Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 2,7 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 4 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian giải quyết cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,2 ngày/khách hàng và khu vực nông thôn là 3,8 ngày/khách hàng.

  5. Độ tin cậy cung cấp điện: Kế hoạch thực hiện tháng 6 năm 2022:

  - Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,9350 lần.

  - Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 166,5000 phút.

  - Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,7883 lần.

  6. Công tác tiết kiệm điện:

  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

  - Phối hợp Sở Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực điện lực và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Đông Hải, Hòa Bình và TP. Bạc Liêu.

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Đẩy mạnh công tác “không thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại các xã và ấp trong tỉnh.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 67% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 64% (kế hoạch 70%).

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 6/2022 là 94% (kế hoạch 95%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD):

  Kế hoạch tháng 6 năm 2022, 09 công trình tiếp tục thi công; khởi công 05 công trình.

  10. Công tác an sinh xã hội:

  Kế hoạch tháng 6 năm 2022, hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 căn nhà tình thương trên địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, với số tiền 120 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu, số tiền 40 triệu đồng./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(15:51 - 09/06/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:14 - 11/05/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:06 - 07/04/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2023

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:58 - 10/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:28 - 09/02/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...